evaluare a competenţelor


evaluare a competenţelor

Certificare

Numărul de evaluări şi certificări realizate de Centrul de Evaluare Pro Vocaţie de la prima autorizare şi până la sfârşitul lui 2010.

Numărul de evaluări pentru cele mai relevante ocupaţii ale Centrului de Evaluare Pro Vocaţie.

Distribuţia pe femei şi bărbaţi a persoanelor care au fost evaluate şi certificate de Centrul de Evaluare Pro Vocaţie