Co-op for empowering youth

Durata  – 24 luni  : 01/09/2015 – 31/08/2017.

 5 rezultate aşteptate:  :
O1- Contextul local / Studiu privind mediul antreprenorial
O2 : Ghid-suport pentru start-up-uri
O3 : Repository “serviciile CAE-co-op
 O4 : Ghid de autoevaluare
O5 : Manualul instrumentelor pentru start-up

12 Evenimente de multiplicare

1 Activitate de invatare – training pentru stafful proiectului

Managementul proiectului +6 intalniri transnationale
Activităţi image