Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERII NEET’S DIN REGIUNEA SUD MUNTENIA
Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri"
Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă
Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret

DESPRE PROIECT
Proiectul OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERII NEET’S DIN REGIUNEA SUD MUNTENIA este finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are drept scop unui număr de 392 de persoane din categoria NEET’S, prin furnizarea de programe integrate de sprijin adaptate nevoilor acestora – servicii de formare profesională, certificare de competențe, mediere, susținerea și dezvoltarea de afaceri.
Proiectul este implementat de către Centrul de resurse și formare în profesiuni sociale PRO VOCAȚIE- în calitate de beneficiar și partenerii: AJOFM Teleorman, Asociația pentru Dezvoltare și Integrare Helianthus Alexandria și Ilbah Studio SRL.
Valoarea totală a cofinanțării proiectului este de 1.000.000 euro.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020.

ACTVITĂȚILE PROIECTULUI
A1 Managementul Proiectului; Informare și publicitate pentru asigurarea vizibilității finanțării din FSE;
A2 Campanie de promovare și informare în vederea identificării și selectării grupului țintă și direcționării acestora către SPO pentru înregistrare și profilare
A3 Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile
A4 Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
A5 Furnizarea de servicii de mediere în vederea stimulării ocupării forței de muncă
A6 Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont-propriu

REZULTATE AȘTEPTATE
 • min 392 tineri NEET’s selectați pentru înscrierea în GT
 • 322 tineri Neet’s din categoriile  „mediu ocupabil”, “greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil” participanți la activități de formare
 • 30 tineri Neet’s din categoriile  „mediu ocupabil”, “greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil” evaluați și certificați
 • 392 tineri Neet’s din categoriile „ușor ocupabil”, “mediu ocupabil”, “greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil” care beneficiază de servicii de mediere  a muncii, 170 de persoane angajate în termen de 6 luni de la încetare calității de participant
 • 40 tineri Neet’s din categoria „ușor ocupabil” participanți la cursul de Competențe antreprenoriale; 40 sesiuni individuale de consiliere/mentorat,  12 planuri de afaceri finanțate
CUI SE ADRESEAZĂ PROIECTUL?
Tinerilor NEET”s cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, înregistrați la Serviciul de ocupare în regiunea Sud-Muntenia (județele Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman)

CE ÎNSEAMNĂ NEET’S?
Termenul NEET se folosește pentru a descrie categoria de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare.

SERVICII OFERITE ÎN CADRUL PROIECTULUI
 • Informare
 • Formare profesională
 • Certificare și evaluare a competențelor profesionale
 • Mediere pe piața muncii
 • Consilierea și consultanță antreprenorială
 • Finanțarea planului de afaceri
CURSURI ORGANIZATE
Cursurile pot fi de inițiere, specializare, calificare sau cursuri informale. Se organizează următoarele cursuri: frizer; florar decorator, frizer coafor manichiură pedichiură; inspector/referent resurse umane; stilist protezist manichiurist (SPU), contabilitate; inspector salarii; make up; curs competențe IT; curs egalitate de șanse și nediscriminare și curs de competențe antreprenoriale.

DESPRE DIPLOMĂ
Diplomele de calificare sau certificatele de absolvire sau participare obținute prin cursuri de formare sau în urma evaluării și certificării competențelor sunt recunoscute de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de către Ministerului Educației, prin Autoritatea Națională pentru Calificări.

UNDE ȘI CÂND SE ORGANIZEAZĂ CURSURILE?
Cursurile se vor organiza în perioada octombrie 2022-decembrie 2023. Locația va fi anunțată ulterior, în funcție de numărul de participanți.

CURSURILE SUNT GRATUITE?
Da, cursurile sunt finanțate din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCIREREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ
scrisoare de intenție
cerere de participare la activitățile din proiect
declarație pe proprie răspundere privind apartenența la grupul țintă însoțită de documente justificative
formular de înregistrare în grupul țintă
declarație privind evitarea dublei finanțări
declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
copie document de identitate
copie certificate de naștere
copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
copie după documentul care atestă ultima formă de învățământ absolvită

CONTACT
Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE
Adresa: Str. Dornei nr. 53, sector 1, București
Telefon: (021) 312 40 60 Fax: (021) 313 16 84
E-Mail: office@provocatie.ro


pliant2.pdf