parteneriat pentru competență

SUNT ANGAJAT, DEVIN CALIFICAT image
Despre proiect

Proiectul SUNT ANGAJAT, DEVIN CALIFICAT este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Capital Uman şi contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor Axei Prioritare 6, Educație și competențe, având ca obiectiv general creșterea nivelului de calificarea unui număr de 651 de angajați prin programe de formare corelate cu nevoile pieței muncii.

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de calificare a unui număr de 651 angajați din regiunea Vest prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii. Creșterea nivelului de calificare se va realiza prin îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și validarea competențelor dobândite anterior.

Obiective specifice:

 • Conștientizarea persoanelor din grupul țintă cu privire la necesitatea participării la programe de formare continua, la sesiuni de evaluare si certificare a competențelor pentru creșterea nivelului de calificare.
 • Creșterea nivelului de competență pe piața muncii, prin sesiuni de formare profesională, calificare sau specializare.
 • Dezvoltarea aptitudinilor de avansare în carieră prin acțiuni de consiliere și tutorat.
 • Evaluarea, recunoașterea și validarea rezultatelor învățării.

Proiectul are o durată de 24 de luni.

Ce oferă proiectul?

 • informare
 • consiliere, orientare și tutorat
 • formare continuă prin calificare și specializare
 • evaluare, recunoaștere și validare a competențelor

Cine poate beneficia?

Grupul țintă este format din 651 persoane angajate cu nivel scăzut de calificare sau fără calificare , din mediul rural, cu vârste cuprinse între 25-65 ani, în special cu vârstă de peste 40 ani din regiunea Vest.

Documente necesare:
- copie după actul de identitate,
- certificat de naștere,
- certificat de căsătorie/divorț(dacă e cazul),
- adeverință de angajat,
- ultimul act de studii.

Activități desfășurate

În cadrul proiectului, pe parcursul celor 24 de luni, se vor derula următoarele activități:
 • 25 sesiuni de informare și conștientizare   pentru 651 de persoane privind necesitatea și beneficiile  formării continue,
 • 32 de sesiuni de consiliere profesională și tutorat de grup și 651 sesiuni de consiliere individuală  pentru 651 de persoane, prin evaluarea aptitudinilor și capacităților individuale și armonizarea acestora cu interesele individuale și piața muncii,
 • 13 sesiuni de formare profesională pentru calificarea și 12 sesiuni de formare profesională pentru specializare, organizate pentru 651 de persoane  în domeniile apicultor, cântăreț bisericesc, peisagist floricultor, inspector resurse umane, manager resurse umane, contabilitate și responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal.
 • evaluarea, recunoașterea și validarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale pentru 51 de cântăreți bisericești.

Rezultate așteptate

 • 651 de persoane informate despre oportunitățile din proiect
 • 651 de persoane consiliate și orientate pentru un nou parcurs profesional
 • 651 de persoane participante la cursuri, din care 521 certificate
 • 326 persoane avansate în carieră
 • 66 persoane înscrise la alte cursuri
 • 100 de beneficiari de diploma egalitate de șanse și TIC
 • 51 cântăreți bisericești evaluați și certificați.

Cine implementează proiectul?

Asociația Centrul pentru Resurse și Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE, în parteneriat cu Episcopia Caransebeșului.

Care sunt cursurile de formare care vor fi organizate?

Se vor organiza minim 25 de sesiuni de formare profesională în domeniile apicultor, cântăreț bisericesc, peisagist floricultor, inspector resurse umane, manager resurse umane, contabilitate și responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal.
Diplomele sunt recunoscute de Ministerul Muncii Protecției Sociale și de către Ministerului Educației și Cercetării, prin Autoritatea Națională pentru Calificări.
Cursurile se vor organiza în localitățile Reșița, Caransebeș, Băile Herculane și Moldova Nouă, începând cu luna mai 2021, până în luna februarie 2023.

Valoarea proiectului: 4.172.786,99 lei

Persoane de contact:
Amalia Ciobanu, manager de proiect (CRFPS PRO VOCATIE), E-mail: office@provocatie.ro
Olimpiu Silaghi, coordonator partener (Episcopia Caransebeș), E-mail: birouldeproiecte@gmail.com.

******************************
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
Editor: Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAȚIE
Data publicării: APRILIE 2021
“Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Uniunii Europene sau
a Guvernului României.”