AUGUSTIN - ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE EGALE ȘI PROSPERITATE image

POCU/138/4/1/113907
INFORMAȚII GENERALE ASUPRA GRUPULUI ȚINTĂ DIN CADRUL PROIECTULUI ȘI A BENEFICIILOR LA ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ

Potrivit specificului comunitatii vizate si a masurilor abordate, proiectul prevede un grup tinta total de 551 de persoane cu domiciliul in comuna Augustin, jud. Brasov, care sunt in risc de saracie si excluziune sociala prin incadrarea intr-una din categoriile urmatoare:
 • Persoane aflate in în risc de saracie;
 • Persoane care se confrunta cu o deprivare materiala severa;
 • Persoane care traiesc în gospodarii cu o intensitate extrem de redusa a activitatii.
  Dintre cele 551 de persoane care vor fi selectate in grupul tinta, un numar de 155 de persoane sunt de etnie roma (28%) si un numar de minim 200 de persoane sunt femei.
Toate persoanele incluse in grupul tinta vor beneficia de minim 2 servicii/ masuri integrate.In functie de varsta si/sau tipologia masurilor oferite, cele 551 de persoane din grupul tinta se impart in urmatoarele categorii:
 • Prescolari cu risc de abandon scolar - 60 de persoane;
 • Elevi ai claselor 1-8 cu risc de abandon scolar - 90 de persoane;
 • Parinti/Tutori ai prescolarilor cu risc de abandon scolar - 50 de persoane;
 • Numarul total de beneficiari masuri educationale: 200 de persoane din care 60 de prescolari cu risc de abandon scolar, 90 de elevi ai claselor 1-8 cu risc de abandon scolar, 50 de parinti/tutori ai prescolarilor cu risc de a bandon scolar.
 • Adulti cu varsta de peste 18 ani (beneficiari ai masurilor de ocupare) - 340 de persoane dintre care 120 de femei si 96 de persoane de etnie roma;
  Numarul total de beneficiari masuri de ocupare: 340 de adulti cu varsta de peste 18 ani dintre care 50 de participanti la masuri de stimulare a antreprenoriatului.
 • Varstnici si persoane cu dizabilitati: 11 persoane
 • Beneficiari masuri medicale: 200 de persoane
 • Beneficiari masuri sociale si medico-sociale directe: 50 persoane dintre care 11 varstnici si persoane cu dizabilitati; 300 de persoane din care minim 150 de copii informati cu privire la rezolvarea problemelor igienico-sanitare si sociale
 • Beneficiari masuri de imbunatatire a conditiilor de locuit: 200 de persoane (gospodarii)
 • Beneficiari servicii suport de reglementare a actelor de proprietate: 150 de persoane (gospodarii)
 • Beneficiari directi ai masuri de combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului: min 75 de persoane.
Descrierea serviciilor/masuri integrate:


MĂSURI EDUCAȚIONALE
Masurile educationale se adreseaza unui numar de 200 de persoane din care 60 de prescolari cu risc de abandon scolar ( inscrisi la gradinita sau neinscrisi), 90 de elevi ai claselor 1-8 cu risc de abandon scolar, 50 de parinti/tutori ai prescolarilor cu risc de abandon scolar).
 • Prescolarii si elevii care sunt in risc crescut de abandon scolar, precum si parintii vor fi informati si constientizati cu privire la avantajele participarii la cursuri in vederea absolvirii invatamantului obligatoriu si a altor forme superioare de invatamant.
 • 90 de elevi din ciclul primar si gimnazial vor beneficia de subventii pentru participare la educatie, care vor fi platite prin contul bancar al beneficiarilor.
Aceasta subventie nu anuleaza ajutorul social primit de catre beneficiari.
De asemenea vor fi asigurate seturi de manuale scolare si pachete de rechizite.
Ei vor beneficia de pregatirea temelor pentru acasa impreuna cu profesorii de limba romana, matematica si limba rromani si cu alte cadre didactice (experti in educatie non formala), cursuri de calculator,alfabetizare, alfabetizare digitala, activitati artistive si recreative inclusive dansuri, teatru, proiectii de film sub egida “ Cinemateca, concursuri interactive in scopul promovarii tinerelor talente, organizarea de consursuri la care participa elevi si profesori din alte localitati din jud. Brasov, vizite la muzee, sesiuni de promovare a unui stil de viata sanatos, protectia mediului, precum si alte tipuri de activitati de educatie non formala.

TOTI PARTICIPANTII (PRESCOLARI, SCOLARI SI PARINTI/TUTORI) LA MASURILE DE OCUPARE VOR PRIMI HRANA CALDA
 • Vor fi organizate tabere scolare pentru care vor fi asigurate transportul, cazarea, si hrana.
 • Prescolarii vor beneficia de activitati educationale (pentru care vor primi rechizite) si de subventii banesti pentru participare la educatie, care vor fi platite prin contul bancar al beneficiarilor.
 • Aceasta subventie nu anuleaza ajutorul social primit de catre beneficiari.
 • Pentru 60 de prescolari gradinite de vara pentru care pentru care va fi asigurata hrana.
 • Vor fi organizate vizite la muzee, spectacole, filme pentru care vor fi asigurate transportul si biletele de intrare. (DINOPARC RASNOV, AQUAMAGIC, MUZEE DIN SIGHISOARA)
 • De asemenea, cei 60 de prescolari, impreuna cu cei 50 de parinti vor beneficia de tabara de vara pentru care se vor asigura transport, cazare si hrana.
 • Minim 50 de pariniti/tutori vor fi sprijiniti pentru a beneficia de tichete de gradinita.
 MĂSURI DE OCUPARE
Masurile de ocupare se adreseaza unui numari de 340 de adulti cu varsta de peste 18 ani dintre care 50 de participanti la masuri de stimulare a antreprenoriatului. Dupa inscriere, cele 340 de persoane vor participa la sesiuni de informare, consiliere si dezvoltare persoanala.
Cele 340 de persoane (cu mici exceptii) trebuie sa aiba absolvite minimum 8-10 clase.
In cadrul masurilor de ocupare se vor desfasura cursuri de calificare (diverse specializari) pentru 290 persoane si curs de specializare (competente antreprenoriale) pentru 50 de persoane. Participantii la curs vor primi hrana pe toata perioada de derulare. La absolvirea cursurilor (dupa examenul final) participantii vor primi subventii banesti, care vor fi platite prin contul bancar al beneficiarilor.
Aceasta subventie nu anuleaza ajutorul social primit de catre beneficiari.
Pentru participantii la cursurile de calificare prin intermediul biroului de ocupare care va fi creat va fi intermediata angajarea a minimum 90 de persoane pe piata muncii, conform specializarii fiecareia.
Participantii la cursul de competente antreprenoriale (conditii de acces: invatamant obligatoriu) la finalizarea cursurilor vor depune un plan de afaceri, in cadrul unui concurs de selectie, iar primele 10 planuri selectate (in functie de punctajul obtinut) vor primi subventii banesti pentru demararea unei afaceri.

MĂSURI MEDICALE
In cadrul acestei masuri va fi infiintat un cabinet medical deservit de un medic, o asistenta medicala si o infirmiera.
Pachetul de servicii medicale aferente asistenţei medicale primare asumate in cadrul centrului cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:
 • servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală (acordă primul ajutor şi asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate) ;
 • supraveghere și depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, consiliere privind igiena personală şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz);
 • consultații de baza gravide;
 • consultaţiile de planificare familială (consilierea persoanei privind planificarea familială si indicarea unei metode contraceptive),
 • servicii de prevenţie - de la data intrării în vigoare a art. 220 și art. 2621 din Legea 95/2006 cu modificările şi completările ulterioare, 
 • activităţi de suport (eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale).
Serviciile medicale includ si un pachet de analize medicale.
Beneficiari – 200 persoane:
 • pachet de servicii medicale pentru 100 de femei in situatii de risc de cancer uterin;
 • pachet de analize uzuale pentru 100 de persoane care nu benficiaza de asigurare medicala;
 • pachete analize nedecontate de CNAS pentru 150 de persoane;
 • pachete de analize pentru 50 gravide.
MĂSURI SOCIALE ȘI MEDICO-SOCIALE
Beneficiari: 300 persoane dintre care 150 copii informati cu privire la rezolvarea problemelor igienico-sanitare, socio-medicale si sociale
In Comuna Augustin va fi infiintat un centru integrat care va oferi servicii de asistenta sociala si socio-medicala, respectiv serviciile sociale primare (care implica activitati de identificare a nevoii sociale individuale, familiale si de grup, de informare despre drepturi si obligatii, masuri si actiuni de constientizare si sensibilizare sociala; masuri si actiuni de urgenta in vederea reducerii efectelor situatiilor de criza; masuri si actiuni de sprijin in vederea mentinerii in comunitate a persoanelor in dificultate) si serviciile sociale specializate dintre care enumeram asistenta si suport pentru persoanele varstnice, serviciile de ingrijire social-medicala de natura sociala, inclusiv ingrijire batrani la domiciliu. Centrul va furniza servicii de servicii de bază, care constau în ajutor pentru igiena corporală, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare, activităţi de petrecere a timpului liber si ingrijire pentru batrani si persoane cu dizabilitati.Centrul va gazdui si activitati de integrare sociala, inclusiv sesiuni de formare pentru utilizarea calculatorului/alfabetizare digitala pentru persoanele cu dizabilitati si cele varstnice ( foarte utile pentru cei care doresc sa comunice on-line cu membri ai familiei sau cunoscuti care locuiesc in alte zone), activitati de socializare etc pentru minim 50 de persoane dintre care minim 10 persoane cu dizabilitati si pentru varstnici. Concret se vor dezvolta 3 tipuri de servicii sociale:
1. activitati de identificare a nevoii sociale individuale, familiale si de grup;
2. activitati de informare despre drepturi si obligatii;
3. masuri si actiuni de constientizare si sensibilizare sociala.
Serviciile socio-medicale vizate in cadrul centrului sunt: 1.diagnostic si tratament, activitati de petrecere a timpului liber ( in special varstnici si persoanele cu dizabilitati), servicii de igiena corporala pentru varstnicii fara insotitor.

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CONDIȚIILOR DE LOCUIT
Beneficiari: 200 de gospodarii bransate la sistemul de alimentare cu apa a comunei; 200 bransamente individuale la sistemul de de alimentare cu apa si 80 de gospodarii igienizate
In cadrul acestei masuri se va organiza un concurs " Cea mai curata gospodarie" la finalul caruia se vor acorda 80 de premii constand in servicii de igienizare a locuintei;


MĂSURI DE COMBATERE A DISCRIMINARII SI PROMOVARII MULTICULTURALISMULUI
Masura are mai multe componente printre care si initierea si desfasurarea a 4 campanii de advocacy care vor genera 4 mese rotunde a cate 25 de participanti relevanti in cadrul carora vor participa persoane cu proponderenta de etnie roma din grupul tinta si alti actori relevanti (ong-uri, etc) cu care se vor semna parteneriate, se vor dezbate probleme legate de economie sociala si de integrarea culturala a romilor. Se va crea un ansamblu de dansuri traditionale rome compus din 15 tineri care vor avea rolul de ambasadori culturali si care vor participa la diverse manifestari artistice la nivelul comunitatii si in afara ei. Solicitantul va organiza un concurs de fotografie digitala care va fi lansat pe una din retelele de socializare si va avea ca tema “ Minoritatea roma din Romania intr-o alta lumina”. La concurs pot participa persoanele din grupul tinta al proiectului precum si alte persoane interesate. In urma concursului vor fi premiate cele mai bune fotografii prin includerea lor intr-un documentar fotografic privind minoritatea roma din Romania.

SUPORT DE REGLEMENTARE A ACTELOR DE PROPRIETATE
 150 de persoane care locuiesc in imobile fara a detine documente de proprietate vor dobandi drept de proprietate asupra imobilelor in care locuiesc, putand ulterior sa efectueze lucrari de reparatii si renovari care necesita autorizatie de constructie si implicit documente cadastrale si de proprietate.