Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiectul “SPOR – Succes, profesionalism, obiectivitate, relevanta in cariera”

Asociatia Uniunea Editorilor din Romania in calitate de beneficiar impreuna cu Asociatia Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale (CRFPS) PRO VOCATIE in calitate de partener, implementeaza, incepand cu luna iulie 2022 proiectul “SPOR – Succes, profesionalism, obiectivitate, relevanta in cariera”, ID 154898, finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 1 Pioritatea de investitii 8ii, Obiectivul Specific 1.1 si 1.2

Bugetul total al proiectului: 4.859.739,21 lei, din care contribuție proprie: 0 lei

Durata proiectului: 17 luni si 3 zile

Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului consta in sprijinirea integrarii durabile pe piata muncii a min 371 de tineri din categoria NEETs, in special a celor care nu au un loc de munca, educatie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune sociala si a tinerilor din comunitatile marginalizate, prin imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 - 29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare cu domiciliul sau resedinta in regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, respectiv prin sprijinirea participarii la programe de formare profesionala continua, evaluarea si certificarea competentelor profesionale, furnizarea de servicii specializate de stimulare a ocuparii si sustinerea antreprenoriatului.

Obiectivele specific al proiectului
 1. OS1 – Implementarea unei campanii de informare si constientizare in comunitatile locale din regiunea Sud Muntenia in vederea identificarii tinerilor NEETs si orientarii acestora spre SPO in vederea profilarii.
 2. OS2 – Recrutarea si inregistrarea in activitatile proiectului a min 371 de tineri NEETs (din care min 38 romi si min 75 pers din mediul rural) cu domiciliul sau resedinta in regiunea Sud Muntenia.
 3. OS3 – Dezvoltarea competentelor profesionale necesare insertiei/reintegrarii profesionale a 288 tineri NEETS inregistrati in GT al proiectului prin furnizarea de programe integrate de formare profesionala
 4. OS4 – Sprijinirea dobandirii certificarilor competentelor profesionale prin organizarea si implementarea programului de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale.
 5. OS5 – Sprijinirea insertiei pe piata muncii a cel putin 371 tineri NEETs inregistrati in GT prin furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii.
 6. OS6 – Sustinerea antreprenoriatului, inclusiv ocuparii pe cont propriu, prin dezvoltarea competentelor, a cunostintelor si aptitudinilor antreprenoriale a cel putin 40 de tineri NEETs din categoria “usor angajabil”
 7. OS7 – Sustinerea antreprenoriatului, inclusiv ocuparii pe cont propriu, prin selectarea a min 9 de planuri de afaceri propuse de tinerii NEETs din categoria “usor angajabili” si sprijinirea dezvoltarii durabile a intreprinderilor infiintate prin acordarea de subventii si servicii personalizate de consiliere / mentorat in domeniul antreprenoriatului precum si prin monitorizarea functionarii intreprinderilor nou infiintate
Sprijin financiar nerambursabil de aproximativ 123.700,00 lei/ plan de afacere pentru 9 intreprinderi

Rezultatele asteptate ale proiectului
 • campanie de informare implementat; 371 dosare individuale completate
 • program de formare adresat tinerilor NEETs din categoriile B,C si D implementat
 • program de evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale implementat pentru min 43 participanti
 • furnizare de servicii specializate pentru stimularea ocuparii implementat
 • program de sprijinire a antreprenpriatului implementat; 9 start-upuri sprijinite

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020