Pro Vocatie - Centrul de resurse și formare în profesiuni sociale

PRO VOCAŢIE este o organizaţie nonguvernamentală înfiinţată în 2001, dedicată formării şi evaluării profesionale. PRO VOCAŢIE  a creat în România primul Centru de Evaluare a Competenţelor pentru ocupaţii din domeniul social.
Pornim de la premisa că toţi oamenii au acces la educaţie, formare, calificare şi certificarea competenţelor, pe tot parcurusul vieţii şi fără discriminare.
Misiunea noastră este să facilitam dobândirea competenţelor profesionale ale clienţilor noştri printr-un  proces de formare şi evaluare profesională de calitate. Pentru noi, clienţii nu sunt simpli cursanţi, ci parteneri în actul educaţiei.
Viziunea noastră este să ne menţinem pe primul loc ca furnizor de servicii de formare şi evaluare în profesiuni sociale şi să devenim în următorii ani unul dintre furnizorii majori de training pe piaţa românească de business.

Pro Vocaţie este membru în:

Comité Européen de Coordination (CEC)

Pactul regional pentru ocupare si incluziune sociala (PACT)

Asociatia patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România


Despre image