Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


CERT - Competenta, Experienta, Relevanta, Tenacitate
Asociatia Uniunea Editorilor din Romania in calitate de beneficiar impreuna cu Asociatia Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale (CRFPS) PRO VOCATIE in calitate de partener, implementeaza, incepand cu luna iulie 2022 proiectul CERT - Competenta, Experienta, Relevanta, Tenacitate, ID 154897, finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 1 Pioritatea de investitii 8ii, Obiectivul Specific 1.1 si 1.2

Bugetul total al proiectului: 4.949.410,53 lei, din care contribuție proprie: 0 lei

Durata proiectului: 17 luni si 17 zile

Obiectivele specific al proiectului
“Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 - 29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile” prin implicarea, in urma profilarii, a minimum 288 membri ai grupului tinta in cursuri integrate de formare profesionala (cursuri de calificare nivel 2, dar si programe de formare altele decat cursurile de formare autorizate cf OG 129/200), precum si a minimum 43 de persoane ce vor participa la un program de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale. De asemenea, minimum 40 de persoane vor participa la un curs de formare profesionala in antreprenoriat, proiectul propunand un program de sustinere a antreprenoriatului, inclusiv a ocuparii pe cont propriu, ce include si servicii personalizate de consiliere / consultanta / mentorat adresat tinerilor NEETs din categoria "usor ocupabil", finantarea a 9 de planuri de afaceri, precum si furnizarea de asistenta pentru infiintarea si operationalizarea intreprinderilor.
“Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 - 29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile” prin insetia pe piata muncii a minimum 160 de persoane. Astfel, proiectul contribuie la realizarea obiectivului tematic 08 - Promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a fortei de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca si a prioritatii de investitii 8.ii - Integrare durabila pe piata muncii a tinerilor (ILMT), in special a celor care nu au un loc de munca, educatie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune sociala si a tinerilor din comunitatile marginalizate, inclusiv prin punerea in aplicare a “garantiei pentru tineret”. Proiectul sustine tinerii NEETs in integrarea pe piata muncii, de la recrutarea acestora de catre SPO, imbunatatirea nivelului de competente, certificarea competentelor obtinute in sistem nonformal, insertia pe piata muncii, incluzand si antreprenoriatul ca solutie pentru dezvoltarea unei cariere profesionale, pentru contrabalansarea efectelor negative generate de schimbarile structurale si procesele de reorganizare de pe piata muncii si pentru generarea de alternative economice si sociale, pentru imbunatatirea nivelului de trai al unui numar cat mai mare de persoane.

Sprijin financiar nerambursabil de aproximativ 123.700,00 lei/ plan de afacere pentru 9 intreprinderi

Rezultatele asteptate ale proiectului
  • GT constituit. 371 de persoane care beneficiaza de sprijin, din care:
  • Persoane cu varsta intre 16 si 29 de ani care nu urmeaza nici o forma de educatie sau formare si care nu sunt ocupate pe piata muncii, care sunt inregistrate si profilate de catre SPO, in baza criteriilor de eligibilitate stabilite in cadrul proiectului
  • Persoane cu varsta intre 16 si 29 de ani care nu urmeaza nici o forma de educatie sau formare si care nu sunt ocupate pe piata muncii ce nu sunt inregistrate si profilate de catre SPO, ce vor fi recrutate in urma campaniilor de informare / promovare organizate in cadrul proiectului. Aceste persoane vor fi directionate catre SPO in vederea inregistrarii si profilarii in conformitate cu normele legale in vigoare si vor fi selectate si inregistrate in grupul tinta dupa ce SPO va inregistra si profila aceste persoane.
  • Programe de formare furnizate pentru 371 de persoane din grupul tinta
  • Scheme de ajutor pentru demararea unei afaceri acordate in cadrul unui concurs idei de afaceri  9 IMM-uri create si functionale la 6 luni dupa terminarea sprijinului
  • 160 de persoane obtin un loc de munca in termen de 6 luni de la incetarea calitatii de participant.

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020