30 Jan
30Jan

În  22 decembrie 2022 a început în  jud Caraș Severin o nouă serie de 21 de participanți la cursul de calificare POMICULTOR.

Cursul este  organizat în cadrul proiectului SUNT ANGAJAT, DEVIN CALIFICAT -  POCU/726/6/12/13594, proiect finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.  

Durata cursului de POMICULTOR  este de 360 ore, din care 120 ore de teorie si 240 de ore practică. 

Cursurile au loc în sistem hibrid.

Ocupația presupune competențe privind amplasarea plantației în condiții geotehnice favorabile, producerea materialului săditor, plantarea de dfierite specii și soiuri de arbuști fructiferi, aplicarea diferitelor sisteme de cultură în funcție de condițiile geoclimatice și resursele materiale disponibile, formarea coroanelor pomilor și arbuștilor fructiferi, lucrarea solului din livezile de pomi și arbuști fructiferi, întreținerea livezilor de pomi și arbuști fructiferi, combaterea bolilor și dăunătorilor, recoltarea frcutelor de pomi și arbuști fructiferi,  efectuarea lucrărilor în livezi după recoltarea fructelor.

E nevoie de cunoașterea aprovizionării cu materii prime și materiale, dar și de efort fizic pentru exercitarea competențelor în teren deschis, în plantație. De asemenea, sunt necesare competențe generale de cunoaștere și aplicarea prevederilor legale privind sănătatea și securitatea în muncă în domeniul situațiilor de urgență, normele de protecție a mediului și condițiile de calitate a lucrărilor executate. La absolvire se oferă certificat de calificare recunoscut de autoritățile române și europene. 
Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.