05 Oct
05Oct

Asociatia Uniunea Editorilor din Romania in calitate de beneficiar  impreuna cu Asociatia Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale (CRFPS) PRO VOCATIE in calitate de partener, implementeaza au lansat proiectul  “SPOR – Succes, profesionalism, obiectivitate, relevanta in cariera”, ID 154898, finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 1 Pioritatea de investitii 8ii, Obiectivul Specific 1.1 si 1.2 

Lansarea a avut loc pe data de 04.10.2022, orele 14.00, la Hotel Ibis Gara de Nord (My Continental), sala Berlioz . În cadrul conferinței de lansare au fost prezentați partenerii din proiect, scopul și obiectivele proiectului, grupurile țintă, activitățile care se vor desfășura și rezultatele așteptate ale proiectului. Alături de echipa de implementare au participat și alți reprezentanți ai ONG, precum și alți posibili colaboratori sau beneficiari în cadrul proiectului. 

Obiectivul general al proiectului Obiectivul general al proiectului consta in sprijinirea integrarii durabile pe piata muncii a min 371 de tineri din categoria NEETs, in special a celor care nu au un loc de munca, educatie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune sociala si a tinerilor din comunitatile marginalizate, prin imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 - 29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare cu domiciliul sau resedinta in regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, respectiv prin sprijinirea participarii la programe de formare profesionala continua, evaluarea si certificarea competentelor profesionale, furnizarea de servicii specializate de stimulare a ocuparii si sustinerea antreprenoriatului. 

Rezultatele așteptate ale proiectului 

  • campanie de informare implementat; 371 dosare individuale completate
  • program de formare adresat tinerilor NEETs din categoriile B,C si D implementat
  • program de evaluarea si certificarea competentelor profesionale obținute pe alte cai decât cele formale implementat pentru min 43 participanți
  • furnizare de servicii specializate pentru stimularea ocupării implementat
  • program de sprijinire a antreprenoriatului implementat; 9 start-up-uri sprijinite.

 Proiectul este  finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Detalii de la conferinta de lasnare  in galeria media. 


Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.