19 Sep
19Sep

Anunț recrutare personal 

CRFPS PRO VOCATIE recrutează personal, în cadrul proiectului PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE ÎN CORBEANCA. (cod SIPOCA/SMIS 896/151409), proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020. 

Posturile disponibile și cerințele minime necesare pentru fiecare în parte sunt următoarele:

1. Manager proiect

Cerințestudii superioare, experiență pe un post similar de minim 1 an, certificare recunoscută ANC pentru ocupația Manager de Proiect. 

Atribuții: Managerul de proiect va avea rolul de a planifica, coordona si monitorizare gradul de realizare a obiectivelor si de atingere a indicatorilor propuşi, acesta fiind şi persoana responsabilă cu rapoartarea întregii activităţi către Autoritatea finanţatoare. Asigurarea/implementarea sistemului demanagement, control, tehnic si financiar, bazat pe proceduri interne riguroase pentru implementarea adecvata a proiectului; coordonarea parteneriatului, echipei de management, cu prezentarea stadiului/rezultatelor in cadrul reuniunilor de coordonare lunare ale comitetului regional de monitorizare, al reuniunilor intermediare trimestriale de monitorizare/evaluare cu decidentii strategici ai parteneriatului si al sedintelor operative lunare; gestionarea relatiei cu MFE/AM/OI si cu alte terte parti implicate; elaborarea rapoartelor si supervizarea tuturor documentelor transmise; 

2. Expert dezvoltare mecanism de analiza si monitorizare (COR 242102, specialist imbunatatire procese) 

Cerințe: studii superioare, experiență în domeniul proiectelor europene constituie un avantaj 

Atribuții: Elaborează instrumentele de analiza si monitorizare a modului in care sunt implementate la nivel local masurile si actiunile prevazute de strategiile si procedurile nationale si locale, in domeniul Social Elaborează instrumentului de analiza si monitorizare Stabileşte listele de participanti, transmiterea invitatiilor, diseminarea informatiilor, stabilirea structurii continutului ce va fi abordat in cadrul intalnirii, pregatirea materialelor de prezentare a activitatii si a instrumentului elaborat Facilitează dialogului in cadrul celor 2 intalniri de lucru cu reprezentanți ONG, monitorizaează progresul si impactului masurilor implementate la nivel local in domeniul social; elaborează raport de monitorizare. 

3. Expert dezvoltare PDL (Plan de Dezvoltare Locală), COR 242207, agent de dezvoltare 

Cerințe: studii superioare, experiență în domeniul proiectelor europene constituie un avantaj 

Atribuții: Dezvoltarea si operationalizarea unei platforme online ca instrument de consolidare a colaborarii intre partenerii sociali, membrii comunitatii si autoritatea locala pentru sustinerea dezvoltarii serviciilor sociale Asigurarea comunicarii cu firma contractata pentru realizarea platformei online: 

  • Stabilire cerinte si functiuni platforma
  • Elaborare continut ce va fi incarcat pe platforma online;
  • Centralizarea sugestiilor si propunerilor transmise de cetateni prin intermediul platformei online si comunicarea acestora catre autoritatea locala;
  • Elaborarea Ghidului privind consolidarea dialogului social si diseminarea acestuia;


Candidații vor trimite CV, copie după documente care să ateste absolvirea unei instituții de învățământsuperior, copii după alte cursuri și certificări, precum și menționarea postului pentru care candidează laadresa: office@provocatie.ro până la data de 23.09.2022 inclusiv.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.