28 Mar
28Mar

ANUNT DE ATRIBUIRE pentru serviciile de analize medicale din cadrul proiectului "AUGUSTIN – ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE EGALE ȘI PROSPERITATE", POCU/ 138/ 4/1/ 113907 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
1) Denumirea, adresa şi punct(e) de contact:  Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale (CRFPS) Pro Vocație cu sediul în București - Bld. Ghencea, nr. 24, sector 6, Bucuresti,  Cod postal:  061694, Tara: Romania,  Punct de contact: Bucuresti, str.  Dornei, nr 53, sector 1, Telefon: 0213124060, Fax: 0213131684, E-mail: office@provocatie.ro,

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă Contract de achiziție publică privind servicii de analize medicale pentru beneficiarii Centrului Comunitar Integrat din Comuna Augustin creat în cadrul proiectului "AUGUSTIN – ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE EGALE ȘI PROSPERITATE", POCU/ 138/ 4/1/ 113907
II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de furnizare a produselor sau de
prestare a serviciilor Servicii
85148000-8 Servicii de analize medicale
Locul principal de prestare: Comuna Augustin, judetul Brasov II.1.3) Anunţul implică:
- încheierea unui contract de prestari servicii pentru o perioada de 13 luni
II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor
Contract de servicii de analize medicale pentru beneficiarii Centrului Comunitar Integrat din Comuna Augustin creat în cadrul proiectului "AUGUSTIN – ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE EGALE ȘI PROSPERITATE", POCU/ 138/ 4/1/ 113907, astfel : -100 pachete de analize medicale uzuale pentru persoanele care nu sunt inregistrate la medicul de familie si nu beneficiaza de asigurarea medicala obligatorie, -150 de pachete de analize nedecontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (denumită în continuare CNAS), - 100 de pachete de analize speciale pentru femei in situatii de risc cancer uterin, - 50 de pachete de analize medicale speciale pentru gravide. II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)
85148000-8 Servicii de analize medicale
II.1.6) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice Nu
II.2) Valoarea totală finală a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor : 260.350,00 lei
SECTIUNEA III: PROCEDURA
III.1) Tipul procedurii
III.1.1) Tipul procedurii
Procedura proprie (servicii din anexa 2 la Legea nr. 98/2016)
III.2) Criterii de atribuire
III.2.1) Criterii de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ”. III.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelasi contract
Autoritatea contractanta a publicat in cadrul platformei SEAP la sectiunea dedicata , precum si pe site-ul propriu
SECTIUNEA IV : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 343/25.03.2022 Denumirea: Întâlniri regionale cu reprezentanţi ai instituţiilor publice cheie
IV.1) Data atribuirii contractului: 25.03.2022
IV.2) Numărul de oferte primite: 3
IV.3) Numele şi adresa operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractual S.C. ELSE MEDICAL S.R.L., cu sediul în: Bucuresti, sos.Panduri, nr.71, corp B, camera 15, etaj 2.
IV.4) Informaţii privind valoarea contractului
Estimarea iniţială a valorii contractului
Valoarea: 260.350,00 lei Moneda: lei Fără TVA
Valoarea totală finală a contractului
Valoarea: 149.500,00 Moneda: lei Fără TVA . IV.5) Contractul ar putea fi subcontractat Nu
SECTIUNEA V: INFORMATII SUPLIMENTARE
V.1) Contractul de faţă este legat de un proiect/program finanţat din fonduri comunitare Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e): "AUGUSTIN – ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE EGALE ȘI PROSPERITATE", POCU/ 138/ 4/1/ 113907

ANUNT ATRIBUIRE_25.03.2022.doc


Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.