09 Mar
09Mar

ANUNT DE ATRIBUIRE pentru serviciile de catering din cadrul proiectului "AUGUSTIN – ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE EGALE ȘI PROSPERITATE", POCU/ 138/ 4/1/ 113907 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 1) Denumirea, adresa şi punct(e) de contact:  Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale (CRFPS) Pro Vocație cu sediul în București - Bld. Ghencea, nr. 24, sector 6, Bucuresti,  Cod postal:  061694, Tara: Romania,  Punct de contact: Bucuresti, str Dornei, nr 53, sector 1, Telefon: 0213124060, Fax: 0213131684, E-mail: office@provocatie.ro, Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă Contract de achiziție publică privind furnizarea unor pachete tip „hrană”  pentru participanții la programele de formare în cadrul  proiectului  "AUGUSTIN – ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE EGALE ȘI PROSPERITATE", POCU/ 138/ 4/1/ 113907. II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor  Servicii 55520000-1 -  servicii de catering Locul principal de prestare: Comuna Augustin, judetul Brasov II.1.3) Anunţul implică: - încheierea unui contract de prestari servicii pentru o perioada de 15 luni II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor Contract de servicii  de catering în vederea furnizării unor pachete tip „hrană” pentru participanții la programele de formare desfășurate în cadrul proiectului "AUGUSTIN – ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE EGALE ȘI PROSPERITATE", POCU/ 138/ 4/1/ 113907, astfel : 

  • Hrana curs limba engleza câte o masă pe zi timp de 15 zile pentru 100 de persoane, total 1500 porții,
  • Hrana curs îngrijitor bătrâni la domiciliu câte o masă pe zi timp de 75 zile pentru 25 de persoane, total 1875 porții,
  • Hrana curs lucrător în comerț câte o masă pe zi timp de 75 zile pentru 50 de persoane, total 3750 porții,
  • Hrana curs peisagist floricultor câte o masă pe zi timp de 75 zile pentru 50 de persoane, total 3750 porții,
  • Hrana curs TIC (competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere) câte o masă pe zi timp de 22 zile pentru 280 de persoane, total 6160 porții,

 II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) 55520000-1 Servicii de catering II.1.6) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice Nu II.2) Valoarea totală finală a contractului (contractelor) II.2.1) Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor 545.120, 00 lei SECTIUNEA III: PROCEDURA III.1) Tipul procedurii III.1.1) Tipul procedurii Procedura proprie  (servicii din anexa 2 la Legea nr. 98/2016) III.2) Criterii de atribuire III.2.1) Criterii de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ”. III.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelasi contract Autoritatea contractanta a publicat in cadrul platformei SEAP la sectiunea dedicata , precum si pe site-ul propriu SECTIUNEA IV : ATRIBUIREA CONTRACTULUI Contract nr: 305/7.03.2022 Denumirea: Întâlniri regionale cu reprezentanţi ai instituţiilor publice cheie IV.1) Data atribuirii contractului: 24.02.2022 IV.2) Numărul de oferte primite: 2 IV.3) Numele şi adresa operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul SC ATEVO LOGISTICS SRL, cu sediul în: Brasov, sat Sanpetru, comuna Sampetru, str. Drumul cu Plopi, VILA 8, et.2, apt. 11. IV.4) Informaţii privind valoarea contractului Estimarea iniţială a valorii contractului Valoarea: 546.993,85 lei Moneda: lei Fără TVA Valoarea totală finală a contractului Valoarea: 545.120, 00 Moneda: lei Fără TVA . IV.5) Contractul ar putea fi subcontractat Nu SECTIUNEA V: INFORMATII SUPLIMENTARE V.1) Contractul de faţă este legat de un proiect/program finanţat din fonduri comunitare Da Trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e): "AUGUSTIN – ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE EGALE ȘI PROSPERITATE", POCU/ 138/ 4/1/ 113907.


ANUNT DE ATRIBUIRE CATERING.docx

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.