15 May
15May

Selecție parteneri 

 

Asociația Centrul de Resurse și Formare În Profesiuni Sociale PRO VOCAȚIE(CRFPS PRO VOCAȚIE)  organizează în perioada mai-septembrie 2019 selecția partenerilor pentru:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 

Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe

Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și

promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare

Obiectiv Specific 6.2. Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural. 

Partenerii eligibili sunt:

- Autorități  publice locale

- ONG -uri

- Autorități publice centrale

- Instituții publice

- Instituții de învățământ

- Parteneriate publice-private

- Organizaţii sindicale, patronate, federații

- Furnizori servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative


Entitățile interesate de a intra in parteneriat pot transmite solicitarea pe e-mail: office@provocatie.ro; fax:0213131684; depunere la sediul : strada Dornei nr, 53 sector 1 Bucuresti.

 

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.