03 Jul
03Jul

Asociatia Uniunea Editorilor din Romania in calitate de beneficiar  impreuna cu Asociatia Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale (CRFPS) PRO VOCATIE in calitate de partener, au demarat cursul de frizer în cadrul proiectului  “SPOR – Succes, profesionalism, obiectivitate, relevanta in cariera”, ID 154898, finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 1 Pioritatea de investitii 8ii, Obiectivul Specific 1.1 si 1.2 

Cursul se organizează la Mizil , jud. Prahova  și se va finaliza cu examen. la curs au fost înscrisi 28 de participanți care se încadrează în grupul țintă al proiectului. 

Obiectivul general al proiectului Obiectivul general al proiectului consta in sprijinirea integrarii durabile pe piata muncii a min 371 de tineri din categoria NEETs, in special a celor care nu au un loc de munca, educatie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune sociala si a tinerilor din comunitatile marginalizate, prin imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 - 29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare cu domiciliul sau resedinta in regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, respectiv prin sprijinirea participarii la programe de formare profesionala continua, evaluarea si certificarea competentelor profesionale, furnizarea de servicii specializate de stimulare a ocuparii si sustinerea antreprenoriatului. 

 Proiectul este  finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Detalii de la lansarea cursului  in galeria media. 


Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.