30 Jun
30Jun

Joi 29 iunie 2023 a avut loc un eveniment de promovare a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală Corbeanca. Întâlnirea a avut loc la Cortina Garden din comuna Corbeanca și a reunit reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale locale care activează în domeniul social, ai autorităților locale, precum și ai dezvoltatorului platformei www.servicii-sociale.ro .

 Evenimentul a fost organizat de Centrul de Resurse și Formare În Profesiuni Sociale PRO VOCAȚIE în cadrul proiectului „Parteneriat pentru dezvoltarea serviciilor sociale în Corbeanca”, proiect finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020. 

În cadrul întâlnirii au fost prezentate rezultatele proiectului, propunerea de strategie locală în domeniul servicii sociale, precum și perspectivele de dezvoltare a parteneriatului. Unul din subiectele dezbătute de interlocutori a fost necesitatea monitorizării serviciilor sociale și colectarea de date actualizate privind grupurile vulnerabile din comună, elemente absolut necesare oricărei acțiuni de intervenție publică în domeniu. 

Propunerea de strategie locală în domeniul serviciilor sociale poate fi consultată aici. Propunerile și observațiile pe marginea strategiei pot fi trimise pe adresa de e-mail office@provocatie.ro.

Strategie_locala_servicii_sociale.pdf

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.