03 May
03May

Curs finalizat privind DEZVOLTAREA COMUNITARĂ

În luna aprilie 2023 s-a desfășurat la „Centrul pentru persoane vârstnice Periș” un curs de formare informală privind dezvoltarea comunitară,  la care au participat o parte din angajații centrului..

Cursul a avut ca scop dezvoltarea capacității și abilităților participanților de a susține șimotiva membrii unei comunități și a cuprins teme precum: Comunitatea, Dezvoltareacomunitară durabilă, Strategiile de dezvoltare, Abordarea participativă, Dezvoltareacapitalului social comunitar, Susținerea dezvoltării comunitare.

Acțiunea a avut loc în cadrul proiectului PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILORSOCIALE ÎN CORBEANCA, cod SIPOCA/SMIS 896/151409, proiect finanțat din Fondul SocialEuropean, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Proiectul urmărește îmbunătățirea proceselor la nivelul autorității locale și al comunității înansamblu prin dezvoltarea de mecanisme de cooperare între autoritățile locale șiorganizațiile societății civile precum și implementarea unor măsuri de consultare a acestororganizații și a cetățenilor în procesul de identificare a priorităților de intervenție îndomeniul social.Mai mult informații despre proiect găsiți pe: https://servicii-sociale.ro/prezentare-proiect/


Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.