03 May
03May

 Asociatia “Uniunea Editorilor din România”, în calitate de Lider, împreună cu Asociatia Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale (CRFPS) PRO VOCATIE si Bemol Capital S.R.L, în calitate de parteneri, anunță finalizarea implementării proiectului „DANTE – NV. Dezvoltarea Antreprenoriatului in Regiunea Nord Vest” – POCU/82/3.7/105384. 

Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, în cadrul apelului de proiecte nr. 82 „România Start Up Plus”, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectiv Specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”, proiectul s-a desfășurat în perioada 04 ianuarie 2018 – 30 aprilie 2021.

 La finalul perioadei de implementare, principalele rezultate obținute sunt următoarele: 631 persoane înscrise în grupul țintă al proiectului (422 de angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă; 209 de șomeri și inactivi); 525 de persoane au beneficiat de formare antreprenorială, dintre care 491 de persoane au obținut certificate de absolvire a cursului de Competențe antreprenoriale recunoscute de ANC; 54 de planuri de afaceri (din totalul de 117 planuri de afaceri înscrise in concurs) au fost selectate în vederea acordării ajutorului de minimis în valoare de maxim 178.340 lei.

Mai multe detalii in comunicatul de presă.

comunicat inchidere proiect.pdf

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.