14 Jun
14Jun

UUNIUNEA NAȚIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN - REGIUNEA NORD EST, în calitate de Lider de parteneriat , implementează împreună cu ASOCIAȚIA MEGLINE , în calitate de Partener 1 și ASOCIAȚIA CENTRUL DE RESURSE ȘI FORMARE ÎN PROFESIUNI SOCIALE " PRO VOCAȚIE ", în calitate de Partener 2, începând cu data de 24.03.2022 proiectul „ Digital IMMotion” (POCU/860/3/12/142924). Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți , Obiectivul specific : 3.12 : Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților. 

Proiectul are o durată de 18 luni și are drept grup țintă 320 persoane avand calitatea de angajati ce provin din intreprinderi care isi desfasoara sau care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala/ secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI) din regiunile Sud-Est (judetele Braila, Buzau, Constanta/cu exceptia zonei de Nord, Galati, Vrancea) si Nord-Est (judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui), din care 128 femei (40%) și 32 persoane cu vârsta între 55-64 ani (10%). 

Proiectul va asigura furnizarea unor programe de formare in domeniul alfabetizării digitale si tehnologiei informației si comunicațiilor si a altor masuri relevante, inovatoare si durabile, in scopul creșterii șanselor de dezvoltare sustenabila si a gradului de adaptabilitate a activitatii la dinamica pietei muncii a Regiunilor Sud-Est si Nord-Est” 

Mai multe detalii privind formularele de înscriere găsiți aici:

https://unpr-rne.ro/wp-content/uploads/2022/06/Formulare-inscriere-proiect-IMMotion-.pdf

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.