26 Sep
26Sep

Uniunea Editorilor din Romania, alături de Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale “Pro Vocație”   publică formularele de înscriere în grupul țintă pentru  proiectul  “CERT - Competenta, Experiența, Relevanta, Tenacitate” ID Proiect POCU/991/1/3/154897. 

 Proiectul  “CERT - Competenta, Experiența, Relevanta, Tenacitate consta in sprijinirea integrării durabile pe piața muncii a minim 371 de tineri din categoria NEETs, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune sociala si a tinerilor din comunitățile marginalizate. Proiectul își propune sa răspundă unei nevoie acute resimțite din parte tinerilor NEETs, șomeri cu vârsta intre 16 - 29 ani, a căror șansa de integrare pe piața muncii, mai ales a celor din categoriile greu si foarte greu angajabili, este extrem de redusa.

Activitatea de promovare, comunicare, identificare, recrutare si selectie a grupului tinta in cadrul Proiectului “CERT - Competenta, Experienta, Relevanta, Tenacitate”, se va derula la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru, respectiv in judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu. 

ETAPA 1 consta in promovarea la nivelul comunitatilor locale a proiectului prin canalele identificate si invitarea potentialilor beneficiari la sesiunile de informare. Avand in vedere caracterul grupului tinta, in cadrul acestei etape o atentie deosebita se va acorda formatorilor de opinie din comunitati: autoritati locale, preot, etc.Potentialii beneficiari trebuie sa indeplineasca cel putin doua conditii: sa doreasca implicarea reala in activitatile proiectului si sa indeplineasca cerintele de incadrare in grupul tinta.

ETAPA 2 consta in organizarea sesiunilor de informare si selectie / inregistrare in grupul tintaIn cadrul sesiunilor de informare participantilor li se va prezenta proiectul si activitatile sale, calendarul de livrare a cursurilor si procedura de examinarea in vederea obtinerii diplomelor/certificatelor de participare, concursul de planuri de afaceri precum si finantarile nerambursabile ce vor fi acordate in cadrul proiectului.

Selectia grupului tinta se va face cu respectarea stricta a principiului egalitatii de sanse in functie:·

sa indeplineasca conditiile prevazute pentru grupul tinta in cererea de finantare;·     sa faca parte din categoria NEET (care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca, cu varsta intre 16 – 29 ani)·

sa aiba domiciliul/resedinta in judetele Regiunii de Dezvoltare Centru;·     sa fie interesat de antreprenoriat;

sa intentioneze sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul rural sau urban;

regula “primul venit, primul servit” 


In cadrul sesiunii de informare, expertii grup tinta vor inregistra oficial in baza de date a grupului tinta toti participantii selectati si vor intocmi dosarul complet al acestora. 

Dosarul de grup tinta al fiecarui participant inregistrat este compus din urmatoarele documente obligatorii:

·     Angajament de disponibilitate pentru participare la activitatile proiectului, semnat (Anexa 1

)·     Formular POCU de inscriere in grupul tinta, completat integral, semnat (Anexa 2)

·     Acord privind prelucrarea datelor personale semnat (Anexa 3)

·     Declaratie de evitare a dublei finantari semnata (Anexa 4)

·     Document din care rezulta incadrarea in cele 4 niveluri de ocupabilitate

·     Copie dupa CI/BI, conform cu originalul, semnata

.·     Copie dupa certificatul de casatorie, daca este cazul

Calendarul conform caruia se va derula activitatea de promovare a proiectului, comunicarea cu  grupul tinta, apoi recrutarea, selectia si inregistrarea participantilor in grupul tinta al proiectului este prezentat in Anexa 5 si va fi publicat pe site-ul Solicitantului conform regulilor de vizibilitate ale proiectului.

Daca vor exista contestatii privind aplicarea procedurii de recrutare, selectie si inregistrare in grupul tinta al proiectului, acestea se vor putea depune in original sau transmite prin posta la sediul Solicitantului, in termen de 5 zile lucratoare de la informarea cu privire la respingere.

Anexa 1_Angajament de disponibilitate.pdf

Anexa 2 -CERT Formular inregistrare_NEETs.pdf

Anexa 3_Acord Date cu Caracter Personal.pdf

Anexa 4_Declaratie privind evitarea dublei finantari v01.pdf

154897_A5_Declaratie apartenenta etnie roma_v1.pdf

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.