26 Jun
26Jun

Prezentarea ghidului pentru consolidarea dialogului social și implicare civică, elaborat  în cadrul proiectului  Parteneriati pentru Dezvoltare Locală Corbeanca

Centrul de Resurse și Formare În Profesiuni Sociale PRO VOCAȚIE  vă prezintă ghidul pentru consolidarea dialogului social și implicare civică.

Proiectul PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE ÎN CORBEANCA – cod SIPOCA/SMIS 896/151409  este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020. 

Proiectul a urmărit dezvoltarea unui parteneriat de dezvoltare locală în domeniul serviciilor sociale și implementarea unor măsuri de consultare a organizațiilor societății civile locale și a cetățenilor în procesul de identificare a priorităților de intervenție în domeniul social. 

Ghid_dialog_final-print.pdf

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.