16 Jul
16Jul

Pe 13 iulie 2021 a avut loc la Reșița lansarea cursului de INSPECTOR RESURSE UMANE. 

Cursul se derulează în cadrul proiectului SUNT ANGAJAT, DEVIN CALIFICAT - POCU/726/6/12/13594, proiect finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.  Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de calificare a unui număr de 651 angajați din regiunea Vest prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii. 

Cursul se adresează persoanelor angajate cu nivel scăzut de calificare sau fără calificare , din mediul rural, cu vârste cuprinse între 25-65 ani, în special cu vârstă de peste 40 ani din regiunea Vest, cu studii medii. 

Durata cursului de inspector resurse umane este de 1080 ore, din care 360 ore de teorie si 720 de ore practică. 

Pe parcursul activităților de teorie și practică, cursanții vor învăța despre: planificarea activităților, comunicare cu angajații, aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, întocmirea și gestionarea documentelor de evidență a personalului, organizarea recutării personalului, întocmirea registrului de evidență a salariaților, întocmirea statului de plată a personalului angajat și administrarea bazei de date de evidență a personalului.

 Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020.

Detalii foto in galeria media.


Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.