28 Jun
28Jun

Uniunea Națională a Patronatului RomânAsociația ”Megline” și Asociația Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO Vocație” invită IMM-urile interesate din regiunea NE si SE la conferința de lansare a proiectului POCU/860 /3/12 -142924 -digital IMMotion.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini și creșterea performanțelor profesionale pentru 320 persoane, având calitatea deangajați în întreprinderi din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligentă (identificate și definite conform SNC 2015-2020/SNCDI 2014-2020), prin furnizarea unor programe de formare în domeniul alfabetizarii digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor și a altor măsuri relevante, inovatoare și durabile, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare sustenabilă și a adaptabilității activității la dinamica pieței muncii a Regiunilor Sud- Est și Nord-Est.

Proiectul se adresează întreprinderilor care își desfășoară activitatea și/sau intenționează să își adapteze activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv/domeniile de specializare inteligentă conform SNC/ SNCDI și au punct de lucru în una din regiunile vizate.

Proiectul vizează selecția a 60 de întreprinderi de tip IMM la nivelul regiunilor de dezvoltare Nord-Est si Sud-Est, sprijinirea a 60 IMM în elaborarea/introducerea unor programe de învatare la locul de muncă în domeniul alfabetizarii digitale/TIC șia a unor documente/măsuri specifice care includ sprijinirea Industriei 4.0, gestionarea resurselor, utilizareaTIC, în vederea asigurării echilibrului dintre dezvoltarea sustenabilă a capitalului uman, mediul înconjurător și creșterea economică durabilă.

Pentru mai multe detalii vă așteptăm la conferința ce se va desfășura joi, 30 iunie 2022, începând cu ora 12.00, la Sala de conferințe New York - Hotel Dumbrava, Bacău.

Manager proiect: Corneliu Pricop, office@unpr-rne.ro, www.unpr-rne.ro.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Opera șional Capital Uman 2014-2020.

Invitatie lansare proiect_142924_30_06.pdf

Afis -Digital Immotion - final_POP.pdf

A4.2 Brosura Digital IMMotion V1 142924.docx

ANUNT_RECRUTARE_IMM_2_C.pdf

ofertacursurideformareprofesionala (1).docx

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.