08 Aug
08Aug

Asociatia Uniunea Editorilor din Romania in calitate de beneficiar  impreuna cu Asociatia Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale (CRFPS) PRO VOCATIE in calitate de partener, implementeaza, incepand cu luna iulie 2022 proiectul CERT - Competenta, Experienta, Relevanta, Tenacitate, ID 154897, finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 1 Pioritatea de investitii 8ii, Obiectivul Specific 1.1 si 1.2 

Bugetul total al proiectului: 4.949.410,53 lei,  din care contribuție proprie: 0 lei Durata proiectului: 17 luni si 17 zile.

Rezultatele asteptate ale proiectului 

  • GT constituit. 371 de persoane care beneficiaza de sprijin, din care:
  • Persoane cu varsta intre 16 si 29 de ani care nu urmeaza nici o forma de educatie sau formare si care nu sunt ocupate pe piata muncii, care sunt inregistrate si profilate de catre SPO, in baza criteriilor de eligibilitate stabilite in cadrul proiectului
  • Persoane cu varsta intre 16 si 29 de ani care nu urmeaza nici o forma de educatie sau formare si care nu sunt ocupate pe piata muncii ce nu sunt inregistrate si profilate de catre SPO, ce vor fi recrutate in urma campaniilor de informare / promovare organizate in cadrul proiectului. Aceste persoane vor fi directionate catre SPO in vederea inregistrarii si profilarii in conformitate cu normele legale in vigoare si vor fi selectate si inregistrate in grupul tinta dupa ce SPO va inregistra si profila aceste persoane.
  • Programe de formare furnizate pentru 371 de persoane din grupul tinta
  • Scheme de ajutor pentru demararea unei afaceri acordate in cadrul unui concurs idei de afaceri  9 IMM-uri create si functionale la 6 luni dupa terminarea sprijinului
  • 160 de persoane obtin un loc de munca in termen de 6 luni de la incetarea calitatii de participant.

Mai multe informatii : Georgeta Jurcan, tel: 0213 12 40 60

154897_comunicat presa.docx


Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.