17 Aug
17Aug

Asociatia Uniunea Editorilor din Romania in calitate de beneficiar  impreuna cu Asociatia Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale (CRFPS) PRO VOCATIE in calitate de partener, implementeaza, incepand cu luna iulie 2022 proiectul “SPOR – Succes, profesionalism, obiectivitate, relevanta in cariera”, ID 154898, finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 1 Pioritatea de investitii 8ii, Obiectivul Specific 1.1 si 1.2 .

Bugetul total al proiectului: 4.859.739,21 lei,  din care contribuție proprie: 0 lei Durata proiectului: 17 luni si 3 zile 

Obiectivul general al proiectului Obiectivul general al proiectului consta in sprijinirea integrarii durabile pe piata muncii a min 371 de tineri din categoria NEETs, in special a celor care nu au un loc de munca, educatie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune sociala si a tinerilor din comunitatile marginalizate, prin imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 - 29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare cu domiciliul sau resedinta in regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, respectiv prin sprijinirea participarii la programe de formare profesionala continua, evaluarea si certificarea competentelor profesionale, furnizarea de servicii specializate de stimulare a ocuparii si sustinerea antreprenoriatului. 

Rezultatele așteptate ale proiectului 

  • campanie de informare implementat; 371 dosare individuale completate
  • program de formare adresat tinerilor NEETs din categoriile B,C si D implementat
  • program de evaluarea si certificarea competentelor profesionale obținute pe alte cai decât cele formale implementat pentru min 43 participanți
  • furnizare de servicii specializate pentru stimularea ocupării implementat
  • program de sprijinire a antreprenoriatului implementat; 9 start-up-uri sprijinite.


Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.