29 Jan

În cadrul proiectului PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE ÎN CORBEANCA – cod SIPOCA/SMIS 896/151409, Centrul de Resurse și Formare În Profesiuni Sociale PRO VOCAȚIE, organizația promotoare a elaborat următoarele livrabile de interes general:

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 și a urmărit crearea unui parteneriat de dezvoltare locală în domeniul serviciilor sociale. De asemenea, proiectul a inclus și implementarea unor măsuri de consultare a organizațiilor societății civile locale și a cetățenilor în procesul de identificare a priorităților de intervenție în domeniul social.

Durata proiectului: 12 luni (20.07.2022 – 19.07.2023)
Valoarea totală a proiectului: 362.298,98 lei
Organizația care implementează proiectul: Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale Provocație.

Mai multe detalii la următorul link 

https://servicii-sociale.ro/livrabile-elaborate-in-cadrul-proiectului-parteneriat-pentru-dezvoltarea-serviciilor-sociale-in-corbeanca-sipoca-896/

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.