11 Jan
11Jan

Asociația Banatul de Nord, în parteneriat cu UAT Comuna Boldur, Școala Gimnazială Boldur și Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale „Pro Vocație”,  anunță lansarea CURSULUI DE COMPETENȚE ANTREPRENORIALE din cadrul proiectului "Masuri integrate pe teritoriul GAL Banatul de Nord", Cod proiect: 138794 Cod Apel: POCU/827/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din zona rurală şi orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in comunitățile marginalizate din zona rurala si/sau in orașe cu o populație de pana la 20.000 locuitori.

Cursul are o durată de 40 de ore și cuprinde, într-o  primă etapă, un număr de 32 de participanți. Ele se vor desfășura în localitatea Boldur, Strada Principala nr. 176, județul Timiș. 

Cursul de competențe antreprenoriale are loc în cadrul subactivității nr. 3.2 Furnizarea unui program de formare profesională continuă de tip inițiere/perfecționare/specializare pentru un număr de 130 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială dintre care 33 de persoane care au un loc de munca, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă. 

ANUNT DESCHIDERE CURS.docxComentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.