31 Aug
31Aug

Asociația BANATUL DE NORD, în parteneriat cu UAT comuna Boldur, Școala gimnazială Boldur și Asociația CRFPS PRO VOCAȚIE derulează proiectul MĂSURI INTEGRATE PE TRITORIUL GAL BANATUL DE NORD, COD SMIS 138794.

Obiectivul proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din arealul Strategiei de Dezvoltare Locală administrată de către Grupul de Acțiune Locală Banatul de Nord, prin implementarea de măsuri /operațiuni integrate în contextul mecanismelor DLRC.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Mai multe detalii aici.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.