04 Nov
04Nov

Asociația Banatul de Nord, în parteneriat cu UAT Comuna Boldur, Școala Gimnazială Boldur și Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale „Pro Vocație”,  anunță lansarea proiectului cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in comunitățile marginalizate din zona rurala si/sau in orașe cu o populație de pana la 20.000 locuitori,  Titlul proiectului: Masuri integrate pe teritoriul GAL Banatul de Nord Cod proiect: 138794 Cod Apel: POCU/827/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din zona rurală şi orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Durata de implementare este de 28 de luni (01 Iulie 2021 – 31 Octombrie 2023) .

Localizare proiect: Arealul vizat de Strategia de Dezvoltare Locala a Grupului de Acțiune Locala Banatul de Nord. Implementarea va fi realizata în locații diferite, dar componente ale teritoriilor vizate de SDL GAL Banatul de Nord: Centru de Zi (Comuna Coșteiu), locație aferenta proiectului hard AFIR si Sediul Scolii Gimnaziale Boldur (Comuna Boldur). 

Scopul proiectului: Prin implementarea proiectului se are în vedere implementarea de masuri integrate în vederea reducerii sărăciei si excluziunii sociale la nivelul arealului Strategiei de Dezvoltare Locala a Grupului de Acțiune Locala Banatul de Nord prin masuri integrate de asigurare a accesului persoanelor aflate în risc se sărăcie si excluziune sociala din comunitățile marginalizate la servicii sociale, la masuri active de ocupare, inclusiv prin susținerea antreprenorialului si a ocupării pe cont propriu, facilitarea accesului la educație prin masuri de prevenire a părăsirii timpurii a scolii, la servicii de asistența juridica si, nu în ultimul rând, la masuri integrate în vederea combaterii fenomenului de discriminare sau segregare.

Mai multe detalii aici:

comunicat de presa pocu.docx

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.