04 May


CRFPS  Pro Vocatie vă informează că,  în cadrul activității A4  Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale din cadrul  proiectului OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERII NEET’S DIN REGIUNEA SUD MUNTENIA., implementat de către Centrul de Resurse și Formare În Profesiuni Sociale PRO VOCAȚIE- în calitate de beneficiar și partenerii: AJOFM Teleorman,  Asociația pentru Dezvoltare și Integrare Helianthus Alexandria  și Ilbah Studio SRL, au fost recrutate, declarate eligibile și  au intrat în proces de evaluare  30 persoane.

În lunile  martie –aprilie  2023 au fost evaluate 15 persoane din Jud. Teleorman, comunele: Plosca, Calinesti, Contești, Pietroșani , iar în lunile mai-iunie vor fi evaluate inca 15 persoane. 

Metodele de evaluare constau  în test scris, întrebări orale, observare directă, simulare și raport din partea altor persoane. Fiecare candidat va avea minim trei probe. 

Competențele  principale care vor fi evaluate sunt:  Planificarea propriei activităţi, perfecţionarea continuă, lucrul în echipă multidisciplinară,  comunicarea interactivă, respectarea drepturilor persoanei îngrijite,  supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite, alimentarea şi hidratarea persoanei îngrijite, igienizarea spaţiului în care se află persoana îngrijită, acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite și transportul persoanelor îngrijite și al accesoriilor. 

Proiectul OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERII NEET’S DIN REGIUNEA SUD MUNTENIA este finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are drept scop unui număr de 392 de persoane din categoria NEET’S, prin furnizarea de programe integrate de sprijin adaptate nevoilor acestora – servicii de formare profesională, certificare de competențe, mediere, susținerea și dezvoltarea de afaceri.

Detalii foto in galeria media.Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.