26 Dec


Asociația Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale (CRFPS) PRO VOCATIE" - lider de parteneriat  si  Asociația pentru Dezvoltare si Integrare Helianthus Alexandria-partener 1,  Agenția Județeana Pentru Ocuparea Forței de Munca Teleorman- partener 2 și Ilbah Studio SRL- partener 3  anunță semnarea contractelor de finanțare a  PLANURILOR DE AFACERI EVALUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI OPORTUNITATI PENTRU TINERII NEET"s DIN REGIUNEA SUD MUNTENIA, Componentă 1 - Apel : POCU/991/1/3/Operațiune compozită,  OS. 1.1, 1.2/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2, Cod proiect: My SMIS153560S, A 6.3 – Organizarea și derularea unui concurs de planuri de afaceri.  

În luna decembrie 2022 se vor semna contractele de finantare pentru 12 antreprenori care vor fi finantati conform schemei de ajutor de minimis, in urma participării la concursul de planuri de afaceri.

Contractele vor fi semnate de către trei dintre parteneri care si-au asumat prin proiect desfășurarea activității SA 6.5 – Susținerea financiară a întreprinderilor nou create prin acordarea de micro-granturi, după cum urmează:

  •  Asociația CENTRUL DE RESURSE SI FORMARE IN PROFESIUNI SOCIALE (CRFPS) PRO VOCATIE, având calitatea de LIDER va finanța 4 antreprenori cu cate 80.000 lei pentru fiecare plan de afaceri,
  • Asociația pentru Dezvoltare și Integrare Helianthus Alexandria, având calitatea de Partener 1 va finanța 4 antreprenori cu cate 80.000 lei,
  • SC ILBAH STUDIO SRL , cu sediul în București, strada Răsăritului, nr.6, CIF30983506, Partener3 va finanța 4 antreprenori cu cate 76.000 lei.

Proiectul OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERII NEET’S DIN REGIUNEA SUD MUNTENIA este finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are drept scop unui număr de 392 de persoane din categoria NEET’S, prin furnizarea de programe integrate de sprijin adaptate nevoilor acestora – servicii de formare profesională, certificare de competențe, mediere, susținerea și dezvoltarea de afaceri.Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.