26 Apr


 CRFPS PRO VOCATIE  beneficiar în cadrul proiectului OPORTUNITATI PENTRU TINERII NEET"s DIN REGIUNEA SUD MUNTENIA, Componentă 1 - Apel : POCU/991/1/3/Operațiune compozită,  OS. 1.1, 1.2/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2, Cod proiect: My SMIS153560S, a organizat în luna aprilie  o sesiune de informare a grupului țintă despre oportunitățile oferite în cadrul proiectului.

La actiune au participat 20 persoane, din care 7 s-au înscris la activitățile din proiect.

Acțiunea de informare a avut loc loc în cadrul Activității 2 – Campanie de promovare şi informare în vederea identificării și selectării grupului țintă și direcționării acestora către SPO pentru înregistrare și profilare, Activitatea A2.1 – Derularea unei campanii de informare și promovare la nivelul regiunii Sud-Muntenia în vederea identificării grupului țintă al proiectului.

Proiectul OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERII NEET’S DIN REGIUNEA SUD MUNTENIA este finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are drept scop unui număr de 392 de persoane din categoria NEET’S, prin furnizarea de programe integrate de sprijin adaptate nevoilor acestora – servicii de formare profesională, certificare de competențe, mediere, susținerea și dezvoltarea de afaceri.Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.