01 Jun


În cadrul proiectului OPORTUNITATI PENTRU TINERII NEET"s DIN REGIUNEA SUD MUNTENIA, Componentă 1 - Apel : POCU/991/1/3/Operațiune compozită,  OS. 1.1, 1.2/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2, Cod proiect: My SMIS153560S, s-au organizat  mai multe sesiuni  de informare a grupului țintă despre oportunitățile oferite în cadrul proiectului.

Ele au avut drept scop a avut drept  obiectiv identificarea și selectarea persoanelor din grupul țintă, dar și direcționarea acestora către SPO pentru înregistrare și profilare.

Activitatea avut loc la liceele Nicolae Bălcescu și Constanrin Noica din Alexandria, județul Teleorman.

Acțiunea de informare a avut loc loc în cadrul Activității 2 – Campanie de promovare şi informare în vederea identificării și selectării grupului țintă și direcționării acestora către SPO pentru înregistrare și profilare, Activitatea A2.1 – Derularea unei campanii de informare și promovare la nivelul regiunii Sud-Muntenia în vederea identificării grupului țintă al proiectului.

Proiectul OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERII NEET’S DIN REGIUNEA SUD MUNTENIA este finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are drept scop unui număr de 392 de persoane din categoria NEET’S, prin furnizarea de programe integrate de sprijin adaptate nevoilor acestora – servicii de formare profesională, certificare de competențe, mediere, susținerea și dezvoltarea de afaceri.Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.