26 Jun
26Jun

Prezentarea Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală Corbeanca

În cadrul proiectului PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE ÎN CORBEANCA – cod SIPOCA/SMIS 896/151409 Centrul de Resurse și Formare În Profesiuni Sociale PRO VOCAȚIE și Primăria Corbeanca  vă invită pe 29.06.2023, între orele 09:30 – 14:00, la Cortina Garden, Șoseaua Unirii nr. 148, în Comuna Corbeanca la prezentarea rezultatelor proiectului „Parteneriat pentru dezvoltarea serviciilor sociale în Corbeanca”   proiect finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020. 

Proiectul a urmărit dezvoltarea unui parteneriat de dezvoltare locală în domeniul serviciilor sociale și implementarea unor măsuri de consultare a organizațiilor societății civile locale și a cetățenilor în procesul de identificare a priorităților de intervenție în domeniul social. În cadrul întâlnirii vor fi prezentate obiectivul proiectului, activitățile desfășurate, rezultatele obținute, precum și strategia de dezvoltare locală în domeniu social elaborată în cadrul proiectului și propusă spre implementare partenerilor sociali. 

Așteptăm confirmarea participării la: office@provocatie.ro

Invitatie_promovare_parteneriat_local_151409.docx


Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.