05 May

Proiectul “SPOR – Succes, profesionalism, obiectivitate, relevanta in cariera”

Asociatia Uniunea Editorilor din Romania in calitate de beneficiar impreuna cu Asociatia Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale (CRFPS) PRO VOCATIE in calitate de partener, ia organizat joi, 4 mai 2023 o bursă a locurilor de muncă în județul Prahova, în cadrul proiectului “SPOR – Succes, profesionalism, obiectivitate, relevanta in cariera”, ID 154898, finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 1 Pioritatea de investitii 8ii, Obiectivul Specific 1.1 si 1.2.

La activitate au participat 25 de persoane. 

Obiectivul general al proiectului consta in sprijinirea integrarii durabile pe piata muncii a min 371 de tineri din categoria NEETs, in special a celor care nu au un loc de munca, educatie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune sociala si a tinerilor din comunitatile marginalizate, prin imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 - 29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare cu domiciliul sau resedinta in regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, respectiv prin sprijinirea participarii la programe de formare profesionala continua, evaluarea si certificarea competentelor profesionale, furnizarea de servicii specializate de stimulare a ocuparii si sustinerea antreprenoriatului.

Proiectul este co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Imagini in galeria media.


Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.