05 Oct
05Oct

Centrul de resurse și formare profesională  PRO VOCAȚIE- în calitate de beneficiar și Episcopia Caransebeșului- în calitate de partener anunță absolvirea seriilor 18 si 19 de cursanți participanți la cursurile informale de limbă engleză.

Cursurile au avut o durată de 40 ore și s-au derulat în format on line, rata de absolvire pentru cei 22 de participanți fiind de  absolvire 100%.

Cursurile de formare au loc în cadrul proiectului SUNT ANGAJAT, DEVIN CALIFICAT - POCU/726/6/12/13594.

Proiectul are drept scop creșterea nivelului de calificare prin îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și validarea competențelor dobândite anterior.

Proiectul este  finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.


Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.