02 Aug
02Aug

Centrul de resurse și formare profesională  PRO VOCAȚIE- în calitate de beneficiar și Episcopia Caransebeșului- în calitate de partener anunță absolvirea unei noi serii de cursanți participanți la cursurile informale de limbă engleză.

Cursurile au avut o durată de 40 ore și s-au derulat în format on line. Ultima serie a avut 16 cursanți, cu absolvire 100%.

Cursurile de formare au loc în cadrul proiectului SUNT ANGAJAT, DEVIN CALIFICAT - POCU/726/6/12/13594, proiect finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Proiectul are drept scop creșterea nivelului de calificare prin îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și validarea competențelor dobândite anterior.


Detalii de la cursuri, în galeria foto.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.