03 Nov
03Nov

Centrul de resurse și formare profesională  PRO VOCAȚIE- în calitate de beneficiar și Episcopia Caransebeșului- în calitate de partener anunță organizarea de cursuri informale de limbă engleză, începând cu 01.11.2022, pentru o serie noua de 20 de participanți.

Cursurile au o durată de 40 ore și sunt organizate pe 2 grupe a câte 10 cursanți. 

Cursurile de formare au loc în cadrul proiectului SUNT ANGAJAT, DEVIN CALIFICAT - POCU/726/6/12/13594, proiect finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Proiectul are drept scop creșterea nivelului de calificare prin îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și validarea competențelor dobândite anterior.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.