01 Feb
01Feb

Centrul de resurse și formare profesională  PRO VOCAȚIE- în calitate de beneficiar și Episcopia Caransebeșului- în calitate de partener anunță introducerea a două noi calificări, cea de pomicultor și îngrijitor la domiciliu, în cadrul cursurilor de formare care vor fi derulate în implementarea proiectului SUNT ANGAJAT, DEVIN CALIFICAT - POCU/726/6/12/13594, proiect finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de calificare a unui număr de 651 angajați din regiunea Vest prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii. 

Creșterea nivelului de calificare se va realiza prin îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și validarea competențelor dobândite anterior.

Grupul țintă este format din 651 persoane angajate cu nivel scăzut de calificare sau fără calificare , din mediul rural, cu vârste cuprinse între 25-65 ani, în special cu vârstă de peste 40 ani din regiunea Vest.

Mai multe detalii despre condițiile de înscriere la cele două cursuri, aici:

afis4_pomicultor.pdf

afis4_ingrijitor la domiciliu.pdf

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.