consiliere vocaţională

Principalele activitati desfasurate de specialistii in consiliere vocationala constau in:

  • identificarea aptitudinilor, intereselor, competenţelor beneficiarilor şi evaluarea nivelului de dezvoltare vocaţională, prin proceduri metodologice specifice conform inventarelor aptitudinale, testelor şi instrumentelor specifice;
  • elaborarea profilului vocational
  • identificarea rutei de dezvoltare vocaţională,
  • elaborarea planului de inserţie profesională
  • sprijin în vederea obţinerii unui loc de muncă ţinând cont de nivelul de pregătire şi caracteristicile psiho- fizice ale beneficiarului;
  • colaborare cu angajatorii pentru identificarea de locuri de muncă vacante şi stabilirea condiţiilor generale şi specifice ale postului;
  • consiliere post-angajare prin gestionarea relaţiei dintre beneficiar şi angajator în vederea acomodării şi adaptării beneficiarului la locul de muncă
  • susţinere motivaţională acordata beneficiarului, prin oferirea de alternative în vederea deciderii în mod autonom a traseului vocaţional.