16 Feb
16Feb

CRFPS PRO VOCAȚIE și Asociația ANCE EUROPE, NOI MEDIA PRINT, in parteneriat cu primăria comunei AUGUSTIN ȘI Școala gimnazială Augustin derulează proiectul AUGUSTIN -ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE EGALE ȘI PROSPERITATE. 

Scopul proiectului îl constituie scăderea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din comunitățile marginalizate cu populatie de etnie roma ( Comuna Augustin, jud. Brașov).Atingerea obiectivului general al proiectului va avea drept rezultat îmbunătățirea situației materiale, sociale si profesionale a 551 de persoane din Comuna Augustin aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala dintre care 155 de etnie roma prin intermediul unor masuri integrate care vizează educația, ocuparea forței de munca, încurajarea antreprenoriatului prin acordarea de micro granturi, dezvoltarea serviciilor medicale, medico-sociale si sociale, îmbunătățirea condițiilor de locuire, reglementarea actelor de proprietate si promovarea multiculturalismului.

CRFPS PRO VOCAȚIE va fi implicată în activități de management, furnizarea de servicii integrate învederea ocupării forței de muncă aflate în situații de risc și excluziune socială, furnizarea de suport în activitățile de antreprenoriat și acordarea de suport medical, social și medico-social către comunitate prin activități integrate.

Proiectul are codul My SMIS 113907 și este finanțat din fonduri europene  prin POCU 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiți 9.ii/Obiectiv specific 4.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în acre există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.