12 Mar

PRO VOCATIE anunță participarea în proiectul INCLUZIV - investiţie europeană pentru dezvoltarea socială în Cugir", Cod SMIS 113656.

Proiectul este  cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  Apelul de proiecte 3- “Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate ”; Axa Prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”; Obiectivul specific 4.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate”

Proiectul este derulat în parteneriat cu:  Asociaţia Alternative Sociale Millenium, Serviciul Public de Asistenţă Socială Cugir, Şcoala Gimnazială "Singidava" Cugir și Şcoala Gimnazială "Iosif Pervain" Cugir.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI - este promovarea accesului egal la masuri integrate de educatie, ocupare, antreprenoriat, servicii sociale, acte, locuire, antidiscriminare pentru persoanele din zone urbane marginalizate din orasul Cugir, judetul Alba, aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate în care exista populatie apartinând minoritatii rome.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 Obiectiv 1 – Acordarea si dezvoltarea de servicii socio-medicale, acordarea sprijinului in obtinerea de acte de proprietate si identitate, imbunatatirea conditiilor de locuire, realizarea unei campanii de antidiscriminare pentru persoanele din orasul Cugir, judetul Alba aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate în care exista populatie apartinând minoritatii rome.

Obiectiv 2 - Dezvoltarea deprinderilor pentru accesarea de locuri de munca pentru 301 de persoane din orasul Cugir, judetul Alba aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate în care exista populatie apartinând minoritatii rome.

Obiectiv 3 – Sprijinirea cresterii calitatii actului educational pentru 120 elevi din orasul Cugir, judetul Alba aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate în care exista populatie apartinând minoritatii rome.

Mai multe detalii puteți găsi aici.


Prezentare sintetica INCLUZIV.docx

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.