06 Oct

Vrei să ai o șansă în plus ca EXPERT în proiecte europene? Te așteptăm la Pro Vocație! În luna octombrie organizăm cursuri de FORMATOR (cod COR 242401) și EVALUATOR DE COMPETENȚE PROFESIONALE (cod COR 242405). Vei învăța despre cadrul legal, metodologii și instrumente, algoritmul de pregătire, organizare și desfășurare a activităților de formare profesională și evaluare a competențelor profesionale.
Cursurile sunt autorizate de către Autoritatea Națională pentru Calificări. La finalul cursului se ofera certificat de absolvire.  Pretul unui curs: 600 lei.


Evaluator competente profesionale

Cod COR: 2424.0.5

Nivel: specializare

Durata: 80 ore. 

26 ore de teorie, 

54 ore de practică

 

Evaluatorul în sistemul formării profesionale continue este un specialist prin care organismul naţional cu responsabilităţi în domeniul asigurării calităţii înformarea profesională continuă îşi exercită următoarele atribuţii:

 -coordonează asigurarea calităţii în formareaprofesională;

coordonează şi controlează autorizarea centrelor de evaluare;

-coordonează şi controlează autorizarea furnizorilor de formare a adulţilor;

-evaluează şi certifică evaluatori de competenţe profesionale, evaluatori de evaluatori, evaluatori externi şi evaluator defurnizori şi programe de formare şi îi înregistrează în Registrul naţional alevaluatorilor.

 Tematică: Programele cadru pentru fiecare ocupaţie sunt aprobate de către A.N.C. şi se pot adapta în funcţie de nevoile candidaţilor.

 Unităţi de competenţă SPECIFICE

1. Elaborarea instrumentelor de evaluare

2. Consilierea candidatului pentru procesul de evaluare

3. Organizarea procesului de evaluare

4. Efectuarea evaluării

5. Luarea deciziei privind competenţele candidatului

  

FORMATOR

Cod COR: 242401

Nivel: specializare

Durata: 66 ore. 

22 ore de teorie, 

44 ore de practică

Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice / practice şi / sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă.

 Tematică: Programele cadru pentru fiecare ocupaţie sunt aprobate de către A.N.C. şi se pot adapta în funcţie de nevoile candidaţilor.

 Unităţi de competenţă SPECIFICE

  • Pregătirea formării
  • Realizarea activităţilor de formare
  • Evaluarea participanţilor la formare
  • Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare formare

 Unităţi de competenţă Managementul programelor de formare

  • Marketing-ul formării
  • Proiectarea programelor de formare
  • Organizarea programelor şi a stagiilor de
  • Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare

 

CONDITII DE INSCRIERE:

Condițiile minime de acces: SUPERIOARE

Documente necesare la înscriere:

Cerere de înscriere adresată CRFPS Pro Vocaţie

Copie după BI/CI

Copie după ultimul act de studiu

copie după certificat de naştere

copie după certificat de căsătorie/ divorţ (în cazul când există schimbare de nume)

Curriculum vitae, format Europass (actualizat şi semnat).

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.