29.12.2023

Centrul de resurse și formare profesională  PRO VOCAȚIE- în calitate de beneficiar și partenerii: AJOFM Teleorman,  Asociația pentru Dezvoltare și Integrare Helianthus Alexandria  și Ilbah Studio SRL anunță finalizarea proiectului OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERII NEET’S DIN REGIUNEA SUD MUNTENIA -POCU/991/3/153560,  proiect finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului a fost sprijinirea integrării durabile pe piața muncii a tinerilor NEETs cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, înregistrați la Serviciul de ocupare în regiunea Sud-Muntenia, prin furnizarea de programe integrate de sprijin adaptate nevoilor acestora – servicii de formare profesională, certificare de competențe, mediere, susținerea și dezvoltarea de afaceri.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

OS 1: Creșterea gradului de integrare pe piața muncii a 352 tineri Neet’s din categoriile „mediu ocupabil”, “greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil” prin organizarea și derularea a 10 programe de formare profesională în domenii identificate ca cerute pe piața muncii la nivel regional, prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în contexte informale și prin furnizarea de servicii de mediere a muncii. 

OS 2: Dezvoltarea competențelor, a cunoștințelor și aptitudinilor antreprenoriale a 40 de tineri Neet’s din categoria ușor ocupabil, din regiunea Sud-Muntenia care își doresc înființarea unei afaceri în regiunea vizată, prin derularea unui program de formare în domeniul antreprenoriatului. 

OS 3: Sprijinirea înființării și funcționării a 12 afaceri sustenabile în regiunea Sud-Muntenia.
Grupul țintă a fost format din 392 persoane din care: minim 44 pers de etnie roma, minim 156 pers cu domiciliul / reședința in mediul rural și minim 105 pers șomeri de lungă durată.
În cadrul proiectului, pe parcursul celor 18 de luni, s-au derulat  următoarele activități:

A1     Managementul Proiectului; Informare și publicitate pentru asigurarea vizibilității finanțării din FSE;

A2     Campanie de promovare și informare în vederea identificării și selectării grupului țintă și direcționării acestora către SPO pentru înregistrare și profilare

A3     Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile

A4     Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale

A5     Furnizarea de servicii de mediere în vederea stimulării ocupării forței de muncă

A6     Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont-propriu
Rezultate obținute în cadrul proiectului:

Rezultat A1: Proiect implementat cu succes

Rezultat A2: Informarea publicului realizata; 392 tineri NEET’s selectați pentru înscriereaîn GT

Rezultat A3: 322 tineri Neet’s din categoriile „mediu ocupabil”, “greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil” participanți la activități de formare

Rezultat A4: 30 tineri Neet’s din categoriile „mediu ocupabil”, “greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil” evaluați și certificați

Rezultat A5: 392 tineri Neet’s din categoriile „ușor ocupabil”, “mediu ocupabil”, “greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil” care beneficiază de servicii de mediere a muncii, 170 de persoane angajate în termen de 6 luni de la încetare calității de participant

Rezultat A6: 40 tineri Neet’s din categoria „ușor ocupabil” participanți la cursul de Competențe antreprenoriale; 40 sesiuni individuale de consiliere/mentorat, 12 planuri de afaceri finanțate
Valoarea totală a cofinanțării proiectului a fost de 1.000.000 euro.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020.
Date de contact:Georgeta Jurcan, manager de proiect, CRFPS Pro Vocație, e-mail: office@provocatie.ro

ID153560_1.2_com presa.doc