LANSAREA PROIECTULUI MĂSURI INTEGRATE PE TERITORIUL GAL BANATUL DE NORD

Asociația Banatul de Nord, în parteneriat cu UAT Comuna Boldur, Școala Gimnazială Boldur și Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale „Pro Vocație”,  anunță lansarea proiectului cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in comunitățile marginalizate din zona rurala si/sau in orașe cu o populație de pana la 20.000 locuitori.

 Durata de implementare: 28 de luni (01 Iulie 2021 – 31 Octombrie 2023).

Titlul proiectului: Masuri integrate pe teritoriul GAL Banatul de Nord Cod proiect: 138794.

Localizare proiect: Arealul vizat de Strategia de Dezvoltare Locala a Grupului de Acțiune Locala Banatul de Nord. Implementarea va fi realizata în locații diferite, dar componente ale teritoriilor vizate de SDL GAL Banatul de Nord: Centru de Zi (Comuna Coșteiu), locație aferenta proiectului hard AFIR si Sediul Scolii Gimnaziale Boldur (Comuna Boldur).


comunicat de presa pocu (3).docx.