Finalizarea proiectului SUNT ANGAJAT, DEVIN CALIFICAT -POCU/726/6/12/13594

                                                                                                                                                                28.02.2023

Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale  PRO VOCAȚIE - în calitate de beneficiar și Episcopia Caransebeșului - în calitate de partener anunță finalizarea proiectului SUNT ANGAJAT, DEVIN CALIFICAT - POCU/726/6/12/13594, proiect finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Conferința de final a proiectului va avea loc sâmbătă, 04 martie 2023, ora 12.00, la sediul Seminarului Teologic din Caransebeș, jud. Caraș-Severin. Persoanele interesate și jurnaliștii sunt invitați la o sesiune de prezentare a rezultatelor proiectului SUNT ANGAJAT, DEVIN CALIFICAT - POCU/726/6/12/13594. 

Proiectul s-a adresat persoanelor angajate din regiunea Vest și a urmărit creșterea nivelului de calificare a unui număr de 651 angajați prin programe de formare profesională corelate cu nevoile pieței muncii.                

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea nivelului de calificare a unui număr de 651 angajați din regiunea Vest prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii. 

Creșterea nivelului de calificare s-a realizat prin îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și validarea competențelor dobândite anterior. 

Grupul țintă a fost format din 651 persoane angajate cu nivel scăzut de calificare sau fără calificare , din mediul rural, cu vârste cuprinse între 25-65 ani, în special cu vârstă de peste 40 ani din regiunea Vest. 

În cadrul proiectului, pe parcursul celor 24 de luni, s-au derulat  următoarele activități: 

 • 25 sesiuni de informare și conștientizare pentru 651 de persoane privind necesitatea și beneficiile formării continue, 
 • 32 de sesiuni de consiliere profesională și tutorat de grup și 651 sesiuni de consiliere individuală pentru 651 de persoane, prin evaluarea aptitudinilor și capacităților individuale și armonizarea acestora cu interesele individuale și piața muncii, 
 • 25  sesiuni de formare profesională autorizate cf OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților atât pentru programe de calificare cât și programe de specializare, organizate pentru 651 de persoane în ocupațiile următoare: apicultor, îngrijitor bătrâni la domiciliu, peisagist floricultor, inspector resurse umane, manager resurse umane, contabilitate și responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal; 
 • 121 de persoane au participat la cursul informal pentru cântăreț bisericesc ce s-a desfășurat în format hibrid; 
 • 243 de persoane din cadrul proiectului au participat la cursul informal de comunicare în limba engleză ce s-a desfășurat în sistem online; 
 • evaluarea, recunoașterea și validarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale pentru 54 de îngrijitori clădiri. 


Rezultate proiectului: 

 • 651 de persoane informate despre oportunitățile din proiect 6
 • 51 de persoane consiliate și orientate pentru un nou parcurs profesional 
 • 651 de persoane participante la cursuri, din care 521 certificate 
 • 326 persoane avansate în carieră 
 • 66 persoane înscrise la alte cursuri
 • 100 de beneficiari de diploma egalitate de șanse și TIC 
 • 54 de îngrijitori clădiri certificați. 

Valoarea totală a cofinanțării proiectului este de 4.172.786,99 lei.

 Proiectul a fost implementat de CRFPS PRO VOCATIE și Episcopia Caransebeșului și a fost  cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020. 

Date de contact: 

Amalia Ciobanu, manager de proiect, CRFPS Pro Vocație, e-mail: office@provocatie.ro Olimpiu Silaghi, coordonator partener, e-mail: birouldeproiecte@gmail.com.


comunicat de presa final.pdf