Lansarea proiectului  SUNT ANGAJAT, DEVIN CALIFICAT -POCU/726/6/12/13594

Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAȚIE- în calitate de beneficiar și Episcopia Caransebeșului - în calitate de partener anunță lansarea proiectului SUNT ANGAJAT, DEVIN CALIFICAT - POCU/726/6/12/13594, proiect finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Conferința de lansare a proiectului va avea loc joi, 15 aprilie 2021, ora.12.00, în sala de festivități Mitropolit Nicolae Corneanu a Episcopiei Caransebeșului.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de calificare a unui număr de 651 angajați din regiunea Vest prin programe de formare profesională corelate cu nevoile pieței muncii. Creșterea nivelului de calificare se va realiza prin îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și validarea competențelor dobândite anterior.       

Grupul țintă este format din 651 persoane angajate cu nivel scăzut de calificare sau fără calificare, din mediul rural, cu vârste cuprinse între 25-65 ani, în special cu vârstă de peste 40 ani din regiunea Vest.

În cadrul proiectului, pe parcursul celor 24 de luni, se vor derula următoarele activități: 25 sesiuni de informare și conștientizare pentru 651 de persoane privind necesitatea și beneficiile formării profesionale; 35 de sesiuni de consiliere profesională și tutorat de grup și 651 sesiuni de consiliere individuală pentru 651 de persoane, prin evaluarea aptitudinilor și capacităților individuale și armonizarea acestora cu interesele individuale și piața muncii; 13 sesiuni de formare profesională de calificare și 12 sesiuni de formare profesională de specializare, organizate pentru 651 de persoane în domeniile apicultor, cântăreț bisericesc, peisagist floricultor, inspector resurse umane, manager proiect, contabilitate primară și responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal; Elaborarea standardului ocupațional pentru cântăreț bisericesc și introducerea ocupației în Nomenclatorul Calificărilor; certificarea competențelor profesionale pentru 51 de cântăreți bisericești.

Rezultate așteptate în cadrul proiectului: 651 de persoane informate despre oportunitățile din proiect; 651 de persoane consiliate și orientate pentru un nou parcurs profesional; 651 de persoane participante la cursuri, din care 521 certificate; 326 persoane avansate în carieră; 66 persoane înscrise la alte cursuri; 100 de beneficiari de diploma egalitate de șanse și TIC; 51 cântăreți bisericești evaluați și certificați. Valoarea totală a cofinanțării proiectului este de 4.172.786,99 lei.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020. 

               

Date de contact:

 Amalia Ciobanu, manager de proiect, CRFPS Pro Vocație, e-mail:  amalia.ciobanu@provocatie.ro 

Olimpiu Silaghi, coordonator partener, e-mail:  birouldeproiecte@gmail.com.