01.10.2022 

                                                                                          COMUNICAT DE PRESĂ 

Lansarea proiectului  OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERII NEET’S DIN REGIUNEA SUD MUNTENIA -POCU/991/3/153560

Centrul de resurse și formare în profesiuni sociale  PRO VOCAȚIE- în calitate de beneficiar și partenerii: AJOFM Teleorman,  Asociația pentru Dezvoltare și Integrare Helianthus Alexandria  și Ilbah Studio SRL anunță lansarea proiectului OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERII NEET’S DIN REGIUNEA SUD MUNTENIA -POCU/991/3/153560,  proiect finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Conferința de lansare a proiectului va avea loc la data de 04.10.2022, orele 11.00, Hotel Ibis Gara de Nord, sala Berlioz. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea integrării durabile pe piața muncii  a tinerilor NEETs cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, înregistrați la Serviciul de ocupare în regiunea Sud-Muntenia, prin furnizarea de programe integrate de sprijin adaptate nevoilor acestora –  servicii de formare profesională, certificare de competențe, mediere, susținerea și dezvoltarea de afaceri. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

OS 1: Creșterea gradului de integrare pe piața muncii a 352 tineri Neet’s din categoriile „mediu ocupabil”, “greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil” prin organizarea și derularea a 10 programe de formare profesională în domenii identificate ca cerute pe piața muncii la nivel regional, prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în contexte informale și prin furnizarea de servicii de mediere a muncii.  

OS 2: Dezvoltarea competențelor, a cunoștințelor și aptitudinilor antreprenoriale a 40 de tineri Neet’s din categoria ușor ocupabil, din regiunea Sud-Muntenia care își doresc înființarea unei afaceri în regiunea vizată, prin derularea unui program de formare în domeniul antreprenoriatului. 

OS 3: Sprijinirea înființării și funcționării a 12 afaceri sustenabile în regiunea Sud-Muntenia. Grupul țintă este format din  392 persoane din care:  minim 44 pers de etnie roma,  minim 156 pers cu domiciliul / reședința in mediul rural și minim 105 pers șomeri de lungă durată. 

În cadrul proiectului, pe parcursul celor 18 de luni, se vor derula următoarele activități:

 A1           Managementul Proiectului; Informare și publicitate pentru asigurarea vizibilității finanțării din FSE; 

A2           Campanie de promovare și informare în vederea identificării și selectării grupului țintă și direcționării acestora către SPO pentru înregistrare și profilare 

A3           Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile 

A4           Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale 

A5           Furnizarea de servicii de mediere în vederea stimulării ocupării forței de muncă 

A6           Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont-propriu 

Rezultate așteptate în cadrul proiectului: 

Rezultat A1: Proiect implementat cu succes 

Rezultat A2: Informarea publicului realizata; min 392 tineri NEET’s selectați pentru înscrierea în GT 

Rezultat A3: 322 tineri Neet’s din categoriile  „mediu ocupabil”, “greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil” participanți la activități de formare 

Rezultat A4: 30 tineri Neet’s din categoriile  „mediu ocupabil”, “greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil” evaluați și certificați 

Rezultat A5: 392 tineri Neet’s din categoriile „ușor ocupabil”, “mediu ocupabil”, “greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil” care beneficiază de servicii de mediere  a muncii, 170 de persoane angajate în termen de 6 luni de la încetare calității de participant 

Rezultat A6: 40 tineri Neet’s din categoria „ușor ocupabil” participanți la cursul de Competențe antreprenoriale; 40 sesiuni individuale de consiliere/mentorat,  12 planuri de afaceri finanțate Valoarea totală a cofinanțării proiectului este de 1.000.000 euro. 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020. Date de contact: Georgeta Jurcan, manager de proiect, CRFPS Pro Vocație, e-mail: office@provocatie.ro