10 Oct
10Oct


Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAȚIE cu sprijinul Primăriei Corbeanca   implementează proiectul PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE ÎN CORBEANCA.

Proiectul urmărește îmbunătățirea proceselor la nivelul autorității locale și al comunității în ansamblu prin dezvoltarea de mecanisme de cooperare între Primăria Corbeanca și organizațiile societății civile precum și implementarea unor măsuri de consultare a acestor organizații și a cetățenilor în procesul de identificare a priorităților de intervenție în domeniul social. 

Conferința de lansare a proiectului va avea loc joi 13.10.2022, între orele 09:30 – 11:30, la sala de sport a Școlii Gimnaziale nr. 1 Corbeanca, strada Independenței nr. 15 din comuna Corbeanca, județul Ilfov. 

În cadrul întâlnirii vor fi prezentate obiectivul proiectului, activitățile ce urmează a fi desfășurate și va avea loc o discuție liberă privind tema serviciilor sociale: necesități, servicii furnizate de autoritățile locale sau alte organizații din comunitate, perspective. Proiectul este implementat pe parcursul a 12 luni, în perioada 21.07.2022 – 20.07.2023, și are un buget total de 384.366,98 lei.

Rezultate așteptate: 

  • Realizarea unui instrument de analiză și monitorizare a modului în care sunt implementate la nivel local măsurile și acțiunile prevăzute de strategiile și procedurile naționale și locale în domeniul social;
  • Realizarea unui mecanism de colaborare între autoritatea locală, partenerii sociali și cetățeni pentru dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local;
  • Dezvoltarea unei platforme online de consultare publică;
  • Elaborarea unui Ghid privind consolidarea dialogului social și implicarea civică pentru dezvoltarea serviciilor sociale;
  • Organizarea și derularea a 4 sesiuni de formare pentru personalul din cadrul ONG care activează în domeniul social;
  • 10 întâlniri de consultare cu membrii comunității pentru identificarea nevoilor și a posibilelor soluții din zona serviciilor sociale;

Proiect finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Comunicat_lansare_proiect_151409.docx

Pliant Corbeanca.pdf

Afis A2_q.pdf

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.