21 Dec
21Dec


CRFPS PRO VOCATIE recrutează formator pentru cursul de Manager proiect, ce urmează a fi organizat în cadrul proiectului PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE ÎN CORBEANCA. (cod SIPOCA/SMIS 896/151409), proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020. 

Cerințestudii superioare, certificare recunoscută ANC pentru ocupația de formator (COR 241207) sau experiență verificabilă pe un post similar de minim 6 luni. 

Atribuții: Formatorul va planifica orarul de desfășurare al programului de formare Manager proiect, va susține sesiunile de formare în conformitate cu programa cursului, va participa la evaluarea cursanților. 

Candidații vor trimite CV, copie după documente care să ateste absolvirea unei instituții de învățământ superior, precum și copii după certificări și alte calificări/specializări obținute la adresa office@provocatie.ro până la data de 30.12.2022 inclusiv.

Proiect finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.


Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.